ESG & Sustainability

Sustainable business is about to conduct its business in a sustainable and responsible manner. We can help you with advisory services and consultations in the process of sustainability reporting and the review and the preparation of sustainability reports.

A company is a part of society which both affect and are affected by their environment. Depending on the type of business a company runs, also stakeholders and factors will crystallize as essential to consider and report. Each company works with these issues on their own terms and ambitions, and at their own speed.

A sustainability report includes a company's strategies and risk management for sustainable development, with focus on economic, social and environmental aspects. Responsible and sensible entrepreneurship are the guiding principles as opposed to the hunting of quick results and short-term management of resources.

A sustainability report describes the company's circumstances, goals and achievements of its sustainability work. Sustainability reporting is not about being the best in class in the different sustainability fields, instead, it is about in a transparent manner to describe how the areas considered critical for the business has been handled by the management and the outcomes for what is measured.

Document

Mazars Sustainability Report 2021-2022

Reporting & Assurance

130175743446-Reporting-Assurance.jpg
Hållbart företagande handlar om att bedriva sin verksamhet på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt. Det handlar om att skapa förtroende gentemot myndigheter, kunder, investerare, samarbetspartners och andra intressenter. Icke-finansiella rapporter blir allt mer viktiga för företag som verktyg för att skapa tillit och trovärdighet. Företag behöver kunna redogöra för sin hållbarhetspåverkan, i form av bland annat transport, energi, utsläpp och social hållbarhet som exempelvis mångfald och jämlikhet. Vi hjälper er att sätta hållbarhet i centrum för er verksamhet.

Read more

ESG & Due Diligence

f0611c6da5c4-ESG-Due-Diligence_2.jpg
I allt större utsträckning anpassar företag sina affärsstrategier till att även omfatta hållbarhet, ESG – Environmental, Social and Governance. Vi erbjuder lösningar för att integrera hållbarhet i ert dagliga arbete och i er affärsplan.

Read more

Sustainable tax

2be0f1e70fda-Sustainable-Tax_2_beskuren.jpg
Oavsett om det gäller en omstrukturering eller ert interna arbete med hållbarhetsfrågor spelar skatt en ledande roll i de beslut som fattas. Mazars hjälper er att fatta långsiktigt hållbara beslut i linje med gällande rätt och den skattepolicy eller skattestrategi som ni har implementerat.

Read more

Mazars sustainability efforts

91e9c3066e5d-Haallbarhet2_startsida_1600x900.jpg
We have been working with sustainability issues for several years, but in 2015, we formalized and structured our work by forming an internal sustainability group.

Read more