Mazars in Sweden expands in IT-services

April 2023: Offers a wide range of services in IT Audit, Advisory and Data Analytics. Please note; The pressrelease is in Swedish.

I början av året rekryterades Mounir Messaoud som ansvarig för IT-revision och dataanalys som en del i satsningen på att utöka erbjudandet av IT-tjänster. Mounir har en gedigen erfarenhet från finansbranschen där han bland annat haft flera olika roller inom IT- och informationssäkerhet, operativa risker samt internrevision. Mounir är även ordförande för den svenska grenen av ISACA.

– Idag finns egentligen ingen verksamhet som inte är beroende av ett IT-system och digitala tjänster och det gäller i stort sett alla typer av verksamheter. Med tanke på den digitala utvecklingen som vi ser överallt känns det oerhört kul att vi har haft en tydlig strategi och investering där vi nu expanderar vidare och stort inom IT- och digitala tjänster, säger Mounir.

Under våren fortsätter satsningen och i april 2023 rekryterade Mazars i Sverige en mycket sällsynt Data Analytics Manager; Ulf Mårtensson, även han med mångårig erfarenhet från finanssektorn.

Idag kan Mazars i Sverige erbjuda ett stort antal tjänster inom IT Audit, Advisory and Data Analytics och ta sig an uppdrag inom uppdrag inom IT- och cybersäkerhet, inklusive tredjepartsgranskningar och dataanalyser.

Ett urval av tjänsterna:

  • IT Audit and Assurance: tredjepartsgranskningar, GDPR- och privacy-granskningar, internrevisionstjänster inom IT, kontrolltestning och granskningar inom exempelvis cybersäkerhet, IT-styrning, projekt, applikationssäkerhet.
  • Cybers Security Services: penetrationstester, BCM och DR inclusive test av planer, sårbarhetsgranskningar, ISO 27001 and PCI-DSS-granskningar, Forensik, Ethical Hacking.
  • Data Analytics Services: avancerade dataanalyser, business intelligence-tjänster, data visualisering, automatiska rapporteringsflöden mm.

– Det är otroligt roligt för oss att nu kunna erbjuda en bredare portfölj av tjänster med koppling till IT som länge varit efterfrågade av våra kunder i Sverige och vi hälsar både Mounir och Ulf varmt välkomna till Mazars, säger Karin Westerlund, VD för Mazars i Sverige.

IT-rev_team

 Mounir Messaoud                              Ulf Mårtensson

Läs mer om Mazars i Sveriges utbud av tjänster inom IT-revision här.

Vid frågor vänligen kontakta VD Karin Westerlund eller ansvarig för IT-revision Mounir Messaoud.

Mazars är en internationell, integrerad och oberoende byrå. Vi är specialiserade inom revision, skatt och rådgivning. Bland våra kunder finns allt från stora internationella koncerner till mindre företag, privata investerare och offentliga aktörer som vi hjälper genom alla utvecklingsfaser. 

www.mazars.se