Karin Westerlund blir ny VD för Mazars i Sverige

2022-06-20 Styrelsen i Mazars i Sverige har utsett Karin Westerlund till ny VD. Karin Westerlund är partner, auktoriserad revisor och tidigare styrelseledamot i Mazars och har arbetat inom organisationen i över 20 års tid. Karin efterträder Mikael Fredstrand, som haft rollen som VD sedan hösten 2020, och tillträder den 1 september 2022. Mikael kvarstår som auktoriserad revisor och delägare i Mazars.

Anders Bergman, styrelseordförande i Mazars, kommenterar valet av ny VD:
”Redan när Mikael Fredstrand tillträdde som VD gjorde han klart att han hade för avsikt att lämna posten senast den 31 augusti 2022. Tidpunkten för det har nu infallit och vi tackar Mikael för hans tid som VD och välkomnar Karin Westerlund. Karin känner vår verksamhet mycket väl efter att ha varit verksam inom Mazars under många år, bland annat som kontorschef i Stockholm, som ledamot i Mazars styrelse och under det senaste året även som ansvarig för kontoren (COO).”

”Under min tid som VD har vi med framgång arbetat med att öka antalet noterade kunder, stärka samarbetet med Mazars internationellt och höja kvaliteten på våra tjänster. Nu lämnar jag med varm hand över till Karin Westerlund som kommer att ta Mazars till nästa nivå”, säger Mikael Fredstrand.

”Jag ser fram emot att ta över stafettpinnen som VD för Mazars i Sverige, säger Karin Westerlund. Under de senaste tio åren har jag, som kontorschef för vårt kontor i Stockholm, jobbat mycket med personalfrågor. Jag tycker det är otroligt viktigt att alla känner sig delaktiga – det är tillsammans som vi skapar framgång, kan ge personligt engagemang och leverera hög kvalitet. Den viktigaste frågan för mig framåt är att vi ska bli en ännu bättre arbetsplats.”

För mer information kontakta VD Mikael Fredstrand på telefon 08-796 37 64 eller e-mail mikael.fredstrand@mazars.se

Mazars är en internationell, integrerad och oberoende byrå. Vi är specialiserade inom revision, skatt och rådgivning. Bland våra kunder finns allt från stora internationella koncerner till mindre företag, privata investerare och offentliga aktörer som vi hjälper genom alla utvecklingsfaser.
www.mazars.se

Karin Westerlund_220620

Karin Westerlund blir ny VD för Mazars i Sverige
den 1 september 2022. Foto: Lars Clason