Mazars nya varumärke en viktig milstolpe

21 oktober 2020: • Mazars lanserar nytt varumärke i fler än 90 länder och områden världen över.
• Det nya varumärket stödjer den framgångsrika expansionsstrategin och understryker att Mazars bidrar med ett nytt perspektiv på revisions-, redovisnings-, skatt- och rådgivningsmarknaden.
• Varumärket befäster byråns deltagande i att bygga en rättvis och välmående värld.
• ”Jag är oerhört stolt över vårt nya varumärke” – Mikael Fredstrand, VD Mazars i Sverige.

Idag den 21 oktober 2020 presenterar den internationella revisions-, redovisnings-, skatte- och rådgivningsbyrån Mazars sin nya globala varumärkesidentitet i över 90 länder och områden och markerar därmed en viktig milstolpe i byråns utveckling. Det nya varumärket speglar Mazars ambition att bidra med valmöjligheter och ett annorlunda perspektiv och befäster byråns deltagande i att bygga en rättvis, välmående och hållbar värld.

Hervé Hélias, VD och styrelseordförande för Mazarskoncernen, kommenterar:

“Efter två års djupt och omfattande samråd med våra partners, medarbetare, kunder och intressenter är det med stor glädje som jag presenterar vår nya varumärkesidentitet och positionering. Den återspeglar vilka vi är idag och fastställer våra ambitioner för vilken typ av byrå vi vill vara i framtiden. Vi fungerar som ett enat team runt om i världen, med den omfattning som krävs för att betjäna stora, internationella kunder och den flexibilitet som tillåter ett kreativt och personligt tillvägagångssätt. I varje land där vi är verksamma kombinerar våra team kulturell förståelse med ett globalt perspektiv för att erbjuda stor, såväl som små kunder ett äkta partnerskap som hjälper dem att bedriva sina verksamheter med tillförsikt och uppnå sina ambitioner.”

Firar balanserad tillväxt och framgångsrik expansion 

Mazars lanserar sitt nya varumärke mot bakgrund av tillväxt och expansion, vilket återspeglas i en stark position på marknaden. Förra året hade byrån intäkter på 1,8 miljoner Euro (räkenskapsåret 2018/2019), en ökning med 10,4 % (exklusive Forex-påverkan på +0,2 %) jämfört med föregående år. Intäktsökningen 2018/2019 stöddes av en stark organisk tillväxt på 0,9 %.

Mazars fortsätter också att växa och utöka sin närvaro runt om i världen. Firman är idag en internationell koncern med närvaro i fler än 90 länder och områden och med nästan 25 000 kollegor runt om i världen. Mazars North America Alliance bidrar med ytterligare 16 000 experter som hjälper kunder i USA och Kanada.

Med det nya varumärket kan Mazars presentera sig mer konsekvent över hela världen samtidigt som man hyllar sina lokala rötter. Mikael Fredstrand, VD för Mazars i Sverige kommenterar: “Jag är oerhört stolt över vårt nya varumärke och vad det står för. Mazars har funnits i Sverige sedan 2010 och ger service till såväl stora som små kunder. Vår nya varumärkesidentitet och positionering återspeglar det vi är – Mazars ger personlig, lokal service samtidigt som vi erbjuder styrkan av att vara en internationell byrå.”

Mikael Fredstrand

Mikael Fredstrand, VD Mazars i Sverige.

Kontaktpersoner

Cecile Kossoff, ansvarig för varumärke, marknadsföring och kommunikation, Mazars cecile.kossoff@mazars.com / +33 (0) 659402072

Lorraine Hackett, varumärkes- och kommunikationschef, Mazars
lorraine.hackett@mazars.co.uk  / +44 (0)7881 283 962

 

Om Mazars

Mazars är ett internationellt, integrerat partnerskap som specialiserar sig inom revision, redovisning, rådgivning, skattefrågor och juridiska tjänster*. Med verksamhet i fler än 90 länder och områden runt om i världen har vi 40 400 experter – 24 000 via vårt integrerade partnerskap och 16 000 via Mazars North America Alliance – som hjälper stora såväl som små kunder genom alla utvecklingsfaserna. I Sverige är vi 300 medarbetare på 13 kontor som alla strävar efter att hjälpa våra kunder att möta framtidens utmaningar.

*där så är tillåtet enligt gällande nationell lagstiftning

Mazars logo