Mazars presenterar Hållbarhetsredovisning 21/22

Januari 2023: Mazars i Sverige publicerar idag sin Hållbarhetsredovisning som redogör för verksamhetens hållbarhetsarbete, fokusområden och ambition framåt. ”Det vi gör idag lägger grunden för framtiden", säger Karin Westerlund, VD för Mazars i Sverige.

Mazars hållbarhetsarbete rapporteras årligen i en hållbarhetsredovisning. Denna rapport omfattar verksamhetsåret 1 september 2021 till 31 augusti 2022 och inkluderar Mazars AB, Mazars KB samt Mazars Skatt KB. Hållbarhetsredovisningen upprättas utifrån årsredovisningslagens krav och FN:s 17 globala mål.  

”Att hållbarhetsfrågorna får ta en central plats i vårt arbete och i vår företagskultur är en viktig del av Mazars identitet. ESG som står för ’Environmental, Social and Governance’, det vill säga miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning, är grunden för vad vi gör och påverkar alla aspekter av vår verksamhet”, säger Karin Westerlund, VD för Mazars i Sverige.  

Mazars värdegrund bygger på hållbarhet. Som en röd tråd löper det genom Mazars vision och kärnvärden; hållbara relationer och hållbart affärsmannaskap för en hållbar framtid. Verksamhetens vision Vi hjälper dig att möta framtidens utmaningar handlar om att vara en hållbar aktör – både för kunderna, medarbetarna, i branschen och i samhället. 

”Det är med stor glädje jag presenterar Mazars hållbarhetsrapport för 2021/2022, framtagen av vår ESG-grupp, som visar hur vi fortsätter att utveckla vårt hållbarhetsarbete – nu och för framtiden”, säger Karin Westerlund, VD för Mazars i Sverige. 

 

Vid frågor vänligen kontakta VD Karin Westerlund. 

Mazars är en internationell, integrerad och oberoende byrå. Vi är specialiserade inom revision, skatt och rådgivning. Bland våra kunder finns allt från stora internationella koncerner till mindre företag, privata investerare och offentliga aktörer som vi hjälper genom alla utvecklingsfaser. 

www.mazars.se 

Läs gärna mer om Mazars tjänster inom Hållbarhet & ESG.

Document

Mazars Hållbarhetsrapport 2021-2022