10 år med Help to Help

Vi på Mazars i Sverige är sedan 2017 stolta sponsorer till Help to Help – en organisation som vill skapa bättre förutsättningar för en hållbar framtid genom att erbjuda unga människor i Tanzania och Uganda möjligheter till högre utbildning. Grundaren Malin Cronqvist startade initiativet 2010 med en vision och en vilja att göra skillnad på riktigt.

I år firar ni 10 år – hur uppmärksammar ni detta?

Vi gör under året både tillbakablickar och framtidsspaningar, bland annat genom ett webbinarium där vi bjuder in våra partnerföretag, berättar Malin Cronqvist. Det är ett bra tillfälle att stanna upp och se tillbaka på det vi åstadkommit så här långt och hur mycket man faktiskt kan förändra under 10 års tid. Vi planerar såklart också ett firande med våra studenter, det är de som har huvudrollerna!

Kan du nämna några betydelsefulla milstolpar genom åren?

En viktig milstolpe var då vår första student tog examen 2013. Det väckte tankar kring fortsättningen. Vad händer efter examen? Även om du har en utbildning är det inte helt enkelt att skaffa en sysselsättning, söka jobb eller starta eget. Då kom insikten att vi skulle kunna utgöra en brygga mellan studenterna och företagarna. Vi startade Help to Help Academy, ett program med arbetsmarknadsförberedande kurser, som nu totalt 5 000 studenter har gått.

En annan viktig händelse var då vår 100:de student började. Det var någonting i känslan av nå upp till ett signifikant antal – då var vi inte längre ett projekt utan en organisation som gör skillnad.

Den 11 juni, i samband med webbinariet du nämnde, lanserar ni en Effektrapport. Kan du berätta om den?

– Mycket har hänt på 10 år och vi som dagligen arbetar med studenterna har länge själva både sett och hört framgångshistorierna. 120 studenter har hittills tagit sin examen. Vi ser genomgående lyckade exempel – de här personerna gör verkligen skillnad för sin omgivning. Hela 89 procent bidrar till ökad familjeförsörjning och i genomsnitt försörjer var och en 3,68 familjemedlemmar. Det känns viktigt att lyfta fram och förmedla. Därför har vi summerat berättelserna på ett sätt som blir mätbart och tydligt även för andra att ta del av och som visar effekterna på individ-, familje- och samhällsnivå.

Du grundade Help to Help 2010. Hur känns det för dig personligen att se tillbaka på resan såhär långt?

– Jag känner en enorm stolthet. Det är egentligen inte så svårt att starta ett initiativ, men att hålla i, inte ge upp – det kan vara svårt. Men vi har tagit oss igenom utmaningar, visat uthållighet och vuxit som team, det gör mig stolt. Idag består vi av nio personer – fem i Tanzania och fyra i Sverige. Min stora drivkraft är att få bygga och leda team. Att få jobba med så kompetenta människor, med sådan passion för sitt arbete ger mig ett stort utbyte.

Hur ser visionen ut framåt?

– Vi vet att det vi gör fungerar – nu handlar det om att expandera. Vi vill göra programmet mer effektivt, digitalisera mer, utveckla stipendieprogrammet och alumninätverket. Vi ser en stor vilja bland studenterna att ge något tillbaka, dela med sig och bidra med sin kunskap – det är något vi ser stor potential i. Vårt mål på längre sikt är att vi hoppas kunna bli självförsörjande, hitta hållbara lösningar, nya sätt att nå dit vi vill. Och, som med allt biståndsarbete hoppas vi såklart att vi inte alltid ska behöva finnas.

Läs mer om Help to Help på www.helptohelp.se

Effektrapporten lanseras den 11/6.

Fotograf: Kristofer Persson.

Tillbaka till innehåll.