Ännu en topplacering för Mazars och höga betyg till revisionsbranschen i kundnöjdhetsmätning

Maj 2024: Den 13 maj publicerade Svenskt Kvalitetsindex (SKI) sin årliga mätning av kundnöjdhet inom revisionsbranschen. Branschstudien visar att kundnöjdheten ligger kvar på samma höga nivåer som föregående år (med en genomsnittlig kundnöjdhet på 75,4 av 100) – ett resultat som visar att revisionsbolagen inte bara möter utan ofta överträffar kundernas förväntningar, menar SKI.

”Det är glädjande att se att vi som bransch kan fortsätta att möta kundernas behov och förväntningar och utgöra en trygg punkt i deras företagande”, kommenterar Karin Westerlund, VD för Mazars i Sverige.

Enligt SKI:s branschstudie drivs den höga kundnöjdheten av revisionsbolagens förmåga att upprätthålla förtroende och pålitlighet, samt genom att erbjuda rådgivning som kunderna litar på. Också förmågan att lyssna på och förstå kundernas behov och utmaningar lyfts fram som en stor del i att skapa värde.

”Det är tydligt att revisionsbolagen har lyckats leva upp till kundernas höga krav och förväntningar, trots turbulensen de senaste åren. Hög kundnöjdhet är inte en slump, utan ett resultat av hårt arbete och fokus på att leverera värde till kunderna”, säger Johan Parmler, VD för SKI i det pressmeddelande som publicerades på SKI:s hemsida den 13 maj.

En av de viktigaste faktorerna bakom den höga kundnöjdheten i branschen är den starka personliga relationen till kunderna, som trots en stark trend mot digitalisering har en fortsatt central roll. 

Karin Westerlund kommenterar:

”Ett personligt och engagerat arbetssätt med närvaro, tillgänglighet och god service är verkligen något som genomsyrar Mazars och den upplevelse vi vill ge våra kunder. Det är en gemensam insats, där alla medarbetare på Mazars bidrar och jag känner mig väldigt stolt över vad vi tillsammans uppnår och levererar.”

 

Så här går branschmätningen till (källa Svenskt Kvalitetsindex):

Svenskt Kvalitetsindex har mätt kundnöjdheten inom revisionsbranschen sedan 2007. Respondenterna svarar på frågor kring upplevelsen av sin revisionsbyrå och aktörerna erbjuder tjänster inom revision, skatterådgivning och redovisningstjänster.

Läs mer här på SKI:s hemsida. 

Want to know more?