Tax News

Here we present the latest news about what is happening in the tax field both on a national and international level.

Ovanligt tydlig dom - momsavdrag på kostnader vid omstruktureringar

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har den 16 maj 2017 meddelat en dom när det gäller om ett moderbolag har rätt till avdrag för moms på konsulttjänster som köpts in i anslutning till att bolaget sålt aktier i dotterbolag (mål nr 5311—5312-15). Domen är ovanligt tydlig och lär få stor betydelse för bedömningen av avdragsrätten vid omstruktureringar.

Mazars comments on BEPS

On behalf of the G20 countries, the OECD has presented a comprehensive action plan (BEPS) on how national legislation leads to an erosion of individual country tax base.
Mazars Global Tax Policy team has submitted comments on the action points included in the action plan.

FATCA Agreement in Swedish law

On 18 February 2015, the parliament voted through the Government's proposals for the legislative changes required to implement FATCA Agreement in Swedish law

Share