Press releases

You will find here articles published in the press about Mazars or quoting Mazars professionals.

SKI-mätning 2020 - Mazars har några av branschens nöjdaste kunder.

2020-05-11 Förtroendet från kunderna stort även i kristid – Mazars klättrar i mätning av branschen.

Read more

Information Covid-19 - coronaviruset

Start covid 19 - 1600x700
Covid-19 är klassad som en pandemi och för att visa omtanke för medarbetare och kunder gör vi allt vi kan för att bidra till att minska smittspridningen.

Read more

Mazars lanserar Mazars Lantbruk

Lantbruk_2
5 mars 2020: Fullservicebyrån Mazars breddar nu utbudet av tjänster och erbjuder hjälp inom revision, redovisning och skatt specifikt mot lantbruksrelaterade verksamheter.

Read more

Mazars globalt: Tillväxt, expansion och enastående resultat.

Lobbying 2 1600 per 500px.jpg
15 januari 2020: Mazars rapporterar om ett enastående resultat under verksamhetsåret 2018/2019. I pressmeddelandet som går ut via Mazars internationellt den 15 januari 2020 presenteras ett rekordår med en stark tillväxt och intäkter på 1,8 miljarder Euro under verksamhetsåret 2018/2019 (perioden 1 september 2018 till 31 augusti 2019). Det innebär en ökning med 10,4 % sedan föregående år. Intäktsökningen stöds av en stark organisk tillväxt på 9,0 %, kompletterad med en positiv extern tillväxt på + 1,3 %.

Read more

Självrättelser, utländska stiftelser/Foundations – nu kommer domarna

Tax 1 1600 per 500px.jpg
Under det gångna året har det kommit flertalet domar från förvaltningsrätter och kammarrätter runtom i landet avseende frågan om utländska stiftelser/Foundations ska anses jämförbara med svenska familjestiftelser enligt svensk rätt.

Read more

Uppdatering inlogg Mazars Analys 18 september 2019

Worldwide 3 1600 per 900px.jpg
På kvällen onsdag den 18 september 2019 sker en uppdatering av Mazars Analys som innebär ökad säkerhet för dig som användare när det kommer till dina användaruppgifter.

Read more

Mazars presenterar: Mazars North America Alliance

Doing business abroad 15 1600 per 500px.jpg
11 Juli 2019: Mazars presenterar idag Mazars North America Alliance, ett nytt samarbete mellan Mazars och några av de ledande byråerna i USA och Canada.

Read more

Mazars i Lund samlas på Ideon

Under våren 2019 öppnar vi för nya möjligheter och samarbeten på vårt kontor på Ideon Science Park. Vi stänger dörren till kontoret på Bantorget 2, men fortsätter att erbjuda vår expertis, vår service och vårt engagemang för både nuvarande och framtida kunder. Lund Ideon Science Park är idag en arena för 400 företag, 9000 personer och en plats för innovation och framtidsanda.

Read more

Kommentar till artikel DI 16 okt 2018

Med anledning av att Dagens industri har uppmärksammat att vi har revisionsuppdraget för Allra vill vi göra ett förtydligande. Dagens industri kopplar i artikeln samman uppdraget för Allra med den varning vi fick av Revisorsinspektionen i vintras. Dessa båda saker har inget med varandra att göra. Vi vill ändå svara på några frågor som vi tror kan uppstå med anledning av artikeln.

Read more

Mazars tar en topposition i SKI-mätning 2018!

Måndagen den 14 maj publicerade SKI - Svenskt Kvalitetsindex - resultat av branschmätning 2018. Mazars följer dessa mätningar noggrant och fäster stor vikt vid resultatet. Vi tror att medarbetare och kunder påverkas positivt om vi får ett bra utfall. Vi är därför mycket glada över att få en topposition i årets mätningar.

Read more

Kiviks Musteri – en smak av Österlen får Mazars Företagspris 2018

Kiviks Musteri är själva essensen av smaken av Österlen. I år får detta familjeföretag med över hundraåriga anor Mazars Företagspris. Familjen Åkesson har ägt och drivit företaget allt sedan starten och satt Kivik på kartan för både svenska och utländska besökare. Idag är Kiviks Musteri ett modernt och miljöanpassat livsmedelsföretag, där drivkraften är att ta ansvar för en hållbar och långsiktig utveckling både i närområdet och globalt.

Read more

Mazars förvärvar Aktiv Ekonomi

Med förvärvet av Aktiv Ekonomi förstärker Mazars sin position i östra Skåne. Aktiv Ekonomi är en stark lokal aktör vars kunder nu får tillgång till Mazars breda tjänsteutbud.

Read more