Mazars hållbarhetsarbete 2016/2017

I september 2015 beslutade världens länder om 17 globala mål för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Sedan dess har det blivit ett allt större fokus på hållbarhetsfrågorna, både i samhället i stort, samt i näringslivet och i många företag.

Därutöver har det tillkommit ett EU-direktiv som i Sverige inneburit att årsredovisningslagen uppdaterats med krav på de största bolagen att rapportera om sitt hållbarhetsarbete i årsredovisningen.

Det finns numera en allmän förväntan på företag att analysera sin verksamhet utifrån ett hållbarhetsperspektiv och agera på de risker som identifieras och som kan innebära en negativ miljöpåverkan för företagets omgivning.

Vi på Mazars har länge arbetat med dessa frågor, men har formaliserat arbetet och valt att redovisa det i en hållbarhetsrapport. Detta är vår tredje rapport och vi har valt att tillämpa GRI (global reporting initiative) som stöd i vår process.

Ladda ned rapporten nedan och hör gärna av er till vårt hållbarhetsteam om ni har några frågor kring vårt eller ert hållbarhetsarbete.

Want to know more?