Latest news from Mazars in Sweden

You will find here our latest news.

Till Mazars kunder

Revision ger företag en kvalitetsstämpel på hur väl processer och rutiner fungerar och att företagets finansiella rapporter är i sin ordning. Det är därmed oerhört viktigt att vi revisorer som utför kvalitetssäkringen tillhandahåller hög kvalitet i vårt arbete.

Ringar på vattnet när högre utbildning möjliggörs

Mazars Sverige väljer att samarbeta långsiktigt med organisationen Help to Help, och bidrar därmed till ett prioriterat område för branschen – utbildning. Högre studier är en grundpelare för ett kunskapsintensivt revisionsbolag som Mazars och genom vårt partnerskap med Help to Help gör vi skillnad för studenter som annars inte skulle ha möjlighet att studera vidare.

Transparency Report 2015-2016

Mazars SET Revisionsbyrå publish every year a Transparency Report. The report includes among others our quality assurance and risk management policy, customers, Human Resources and how we work in Sweden.

Mazars sustainability efforts 2015/2016

Today sustainability is something that we all must relate to, as individuals, companies, part of a community and part of a global world. At Mazars we have experienced an increased interest among our employees, partners, customers and suppliers, in how we as a company contribute to a more sustainable development. We take, and want to take, responsibility for a sustainable world, on several levels. To inform and highlight our internal sustainability initiatives, we have for the financial year 2015/2016 established a sustainability report.

Mazars sustainability efforts 2014-2015

Sustainability has become an increasingly important issue in the community. Among our employees, partners, customers and suppliers, we have experienced an increased interest in how we as a company can contribute to sustainable development. To inform and highlight our internal sustainability initiatives, we have for the financial year 2014/2015 established a sustainability report.

Share