Latest news from Mazars in Sweden

You will find here our latest news.

God Jul!

Vi på Mazars vill önska alla våra kunder en riktigt God Jul! I år har vi valt att ge en gåva till Musikhjälpen, ett samarbete mellan Sveriges Radio, SVT och Radiohjälpen, med temat Alla har rätt att funka olika.

Mazars-dagarna 2018

Mazars-dagen är vårt årliga event där vi bjuder in våra kunder runt om i landet till en dag full av matnyttig, intressant och konkret information.

Mazars hållbarhetsarbete 2016/2017

I september 2015 beslutade världens länder om 17 globala mål för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Sedan dess har det blivit ett allt större fokus på hållbarhetsfrågorna, både i samhället i stort, samt i näringslivet och i många företag.

Därutöver har det tillkommit ett EU-direktiv som i Sverige inneburit att årsredovisningslagen uppdaterats med krav på de största bolagen att rapportera om sitt hållbarhetsarbete i årsredovisningen.

Till Mazars kunder

Revision ger företag en kvalitetsstämpel på hur väl processer och rutiner fungerar och att företagets finansiella rapporter är i sin ordning. Det är därmed oerhört viktigt att vi revisorer som utför kvalitetssäkringen tillhandahåller hög kvalitet i vårt arbete.

Ringar på vattnet när högre utbildning möjliggörs

Mazars Sverige väljer att samarbeta långsiktigt med organisationen Help to Help, och bidrar därmed till ett prioriterat område för branschen – utbildning. Högre studier är en grundpelare för ett kunskapsintensivt revisionsbolag som Mazars och genom vårt partnerskap med Help to Help gör vi skillnad för studenter som annars inte skulle ha möjlighet att studera vidare.

Mazars sustainability efforts 2015/2016

Today sustainability is something that we all must relate to, as individuals, companies, part of a community and part of a global world. At Mazars we have experienced an increased interest among our employees, partners, customers and suppliers, in how we as a company contribute to a more sustainable development. We take, and want to take, responsibility for a sustainable world, on several levels. To inform and highlight our internal sustainability initiatives, we have for the financial year 2015/2016 established a sustainability report.

Share