Skattefri aktiegåva till anställd

Skatterättsnämnden anser att gåva av samtliga aktier i ett bolag till en anställd ska ses som ett led i ett generationsskifte och därmed vara skattefri.

En person, B, som var ensam ägare av ett bolag hade under en längre tid försökt sälja bolaget eftersom B velat dra sig tillbaka. Eftersom B inte lyckades hitta en köpare ville han istället skänka samtliga aktier i bolaget till en av sina anställda, person A. Bolaget har enligt en substansvärdering ett värde om ca 3 miljoner kronor. A vill därför veta om aktiegåvan utlöser någon inkomstbeskattning för honom.

Kärnfrågan för Skatterättsnämnden (SRN) att bedöma var om aktiegåvan kunde anses ha sin grund i anställningsförhållandet eller om det finns anledning att anta att syftet är ett annat än att belöna den anställde för dennes arbetsprestationer, d.v.s. om det rör sig om en skattepliktig förmån eller en skattefri gåva. 

Med beaktande av att A sedan tidigare har en marknadsmässig lön och en relativt kort anställningstid i bolaget anser SRN att det inte rör sig om ersättning för utfört arbete. Vidare anger SRN att aktiegåvan kan ses som ett led i ett generationsskifte eftersom B vill pensionera sig och att bolaget ska drivas vidare på samma sätt som tidigare.

SRN anser att överlåtelsen av aktierna genom gåva inte ska ses som ersättning för att belöna A eller knyta honom närmare bolaget och försäkra sig om att han fortsätter arbeta i detta. Gåvan är därför  skattefri. SRN:s förhandsbesked har inte överklagats.

SRN Förhandsbesked Dnr: 64–18/D

Tillbaka till Innehållsförteckningen