Skatteförslagen i avtalet mellan S, MP, C och L

Vid årsskiftet trädde ett antal nya skatteregler i kraft i enlighet med den budgetreservation som tagits fram av M och KD. Därefter har ett antal förslag lagts fram i en överenskommelse mellan S, MP, C och L vilka troligtvis kommer presenteras i kommande vårändringsbudget (april 2019).

I överenskommelsen mellan S, MP, C och L finns såväl skarpa förslag om förändring som förslag om frågor som bör utredas. De frågor som hör till skatteområdet är bland annat:

 • Sänkt skatt för pensionärer
 • Värnskatten tas bort den 1 januari 2020 och höjda miljöskatter införs som växlas mot sänkt skatt på jobb och    företagande.
 • Arbetsgivaravgifterna sänks.
 • 3:12-reglerna föreslås ändras.
 • Det ska bli förbättrade regler för personaloptioner.
 • Generationsskiften i fåmansföretag ska underlättas.
 • Lägsta aktiekapital sänks till 25 000 kr.
 • Förenklingar som ska göra att fler blir företagare.
 • Nytt system för reseavdrag mellan bostad och arbetsplats som är avståndsbaserat och färdmedelsberoende.
 • Taket för RUT-avdrag tredubblas och fler tjänster ska omfattas i form av tvätt, flytt-, hämt- och trygghetstjänster.
 • Räntan på uppskovsbelopp med kapitalvinst ska tas bort.

Det återstår att se vilka förslag som kommer att presenteras i vårens budget och vilka som istället presenteras i egna propositioner. Följ vårt nyhetsbrev för löpande uppdateringar.

S, MP, C och L överenskommelse

Tillbaka till Innehållsförteckningen