Kom ihåg 20 februari - 26 mars

Kom ihåg! – här hittar du viktiga datum som är bra att ha koll på i din verksamhet.

20 februari

 • EU-försäljning för januari (vid månadssammanställning på papper).

25 februari

• EU-försäljning för januari (vid månadssammanställning elektroniskt).

26 februari

• Stora företag (momspliktig omsättning över 40 miljoner kr)

– Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter för januari, betalning.

– Moms för januari, deklaration och betalning.

• Helårsredovisning moms (årsomsättning högst 1 miljon, EU-handel bedrivs)

– Moms för räkenskapsår som slutar 31 december 2018, betalning och momsdeklaration.

• Handelsbolag, konkursbon m.fl. med helårsredovisning av moms

– Moms för räkenskapsår som slutar 31 december 2018, betalning och momsdeklaration.

28 februari

• Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslutsdag 31 juli 2018).

1 mars

•  Sista dag att deklarera på papper för juridiska personer med räkenskapsår avslutat 31 juli eller 31 augusti 2018.

4 mars

• Sista dag att lämna in deklaration för särskild fastighetstaxering 2018 av lantbruk, hyreshus, ägarlägenheter, industrier, täkter, elproduktionsenheter och specialenheter som är nybildade eller förändrade.

12 mars

•  Betalning av ”kvarskatt” när slutskattebesked erhållits i december 2018.

•  Stora företag (momspliktig omsättning över 40 miljoner kronor)

– Debiterad F-skatt och särskild A-skatt för februari, betalning.

– Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter för februari, betalning.

•  Små företag (momspliktig omsättning högst 40 miljoner kronor)

– Debiterad F-skatt och särskild A-skatt för februari, betalning.

– Avdragen skatt och avgifter för februari, deklaration och betalning.

– Moms för januari, deklaration och betalning.

• Helårsredovisning moms (årsomsättning högst 1 miljon, ingen EU-handel, momsredovisning en gång per år, pappersredovisning)

– Moms för räkenskapsår som slutar 31 juli och 31 augusti 2018, betalning och deklaration.

20 mars

• EU-försäljning för februari (vid månadssammanställning på papper).

25 mars

• EU-försäljning för februari (vid månadssammanställning elektroniskt).

26 mars

• Stora företag (momspliktig omsättning över 40 miljoner kronor)

– Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter för februari, deklaration.

– Moms för februari, deklaration och betalning.

• Helårsredovisning moms (årsomsättning högst 1 miljon, momsredovisning en gång per år, EU-handel bedrivs)

– Moms för räkenskapsår som slutar 31 januari 2019, betalning och momsdeklaration.

• Handelsbolag, konkursbon m.fl. med helårsredovisning av moms

– Moms för räkenskapsår som slutar 31 januari 2019, betalning och momsdeklaration.

Tillbaka till Innehållsförteckningen