Deklarationsplanering för enskilda näringsidkare

En enskild näringsidkare kan planera sitt deklarerade resultat utifrån flera utgångspunkter som t ex lägsta möjliga skatt, högsta möjliga sjukpenninggrundande inkomst (SGI) och/eller högsta möjliga pensionsgrundande inkomst (PGI).

Eftersom den enskilde näringsidkaren har möjlighet att genom t ex periodiseringsfonder och expansionsfonder skjuta fram beskattning av inkomster till efterkommande år, finns möjlighet att vid deklarationstidpunkten bestämma vilket år man vill beskatta sina inkomster.

För enskild näringsidkare som deklarerar ett överskott av aktiv näringsverksamhet kan det därför vara intressant att jobbskatteavdraget är något högre 2019 i vissa inkomstlägen än det var 2018.

Jobbskatteavdragets storlek är även olika beroende på om företagaren fyllt 65 år eller inte. För den som vid beskattningsårets ingång fyllt 65 år är jobbskatteavdraget högre än för dem som är yngre. Detsamma gäller för grundavdraget.

Man ska även ha i åtanke att regeringen föreslagit att den särskilda löneskatten om 6,15 % avskaffas den 1 juli 2019, se Nya förslag rörande sänkta skatter och avgifter.

PGI beräknas på det överskott som den enskilde näringsidkaren deklarerar och betalar egenavgifter för. För PGI gäller således att ”man får det man betalar för”. 

Samma princip gäller inte vid beräkning av SGI. Dispositioner med bl a skogskonto, periodiseringsfond och expansionsfond ska inte beaktas när SGI bestäms. Den som således t ex återför en periodiseringsfond för att hålla uppe sitt resultat får ingen SGI beräknad på det återförda beloppet. Detta kan exempelvis leda till låg sjukpenning eller föräldrapenning.

Notera att en enskild näringsidkare som gör pensionssparavdrag i sin enskilda näringsverksamhet sänker det deklarerade resultatet, vilket kan påverka både SGI och PGI (och i förlängningen den pension som kan utbetalas från staten).

Behöver du hjälp med att planera eller deklarera enskild näringsverksamhet – tag gärna kontakt med våra skattejurister.

 

Tillbaka till Innehållsförteckningen