Ätbara kryddor

Ätbara kryddor och örter i kruka omfattas av den reducerade skattesatsen om 12 %, eftersom de anses vara en produkt avsedd att förtäras av människor – d.v.s. ett livsmedel – oavsett om växten säljs i en livsmedelsbutik eller i en blomsterhandel.

En större blomsterhandel i Sverige ansökte om förhandsbesked gällande frågan om kryddor och örter skulle omfattas av den reducerade skattesatsen om 12 %. Skatterättsnämnden menade att definitionen av livsmedel i livsmedelsregleringen inte omfattar växter före skörd och att kryddor och örter som säljs i kruka av det skälet omfattas av en skattesats om 25 %.

HFD konstaterade däremot att oavsett om en kryddväxt säljs i en blomsterbutik eller i en livsmedelsbutik bör kryddväxterna anses vara livsmedel om merparten av växten är avsedd, eller rimligen kan förväntas att förtäras av människor. Produkten kan anses vara skördad om merparten av den kan förväntas att förtäras, eftersom växten då egentligen inte behöver mer näring från jorden. Krukan och jorden följer i dessa fall endast med som emballage för att förlänga livsmedlets hållbarhet.

De kryddor eller örter som blomsterhandeln säljer ansågs därmed omfattas av den reducerade skattesatsen för livsmedel. 

HFD Mål 1208–18

Tillbaka till Innehållsförteckningen