Är ni redo för en hård Brexit?

Storbritannien kan komma att lämna EU redan den 29 mars och det är ännu oklart huruvida det blir en hård Brexit eller om det kommer finnas övergångsbestämmelser på plats vid utträdet. Vi råder därför företag att med hängslen och livrem förbereda sig för ett worst-case scenario.

Det är i stor utsträckning moms- och tullhanteringen som kommer påverkas vid en hård Brexit. Om Storbritannien lämnar EU kommer inköp av varor hanteras som import, vilket påverkar både dig som privatperson och dig som företag. Du som privatperson kommer förvisso inte erlägga moms till säljaren i Storbritannien, men kommer behöva betala importmoms samt andra skatter och avgifter till Tullverket här i Sverige.

Nedan listar vi ett urval aspekter som du som företagare bör förbereda dig inför:

  • För perioden 1 januari 2019 – 30 mars 2019 gäller dagens regler. Därefter är det exempelvis inte längre möjligt att kontrollera ett brittiskt VAT-nummer och försäljning ska inte redovisas i den periodiska sammanställningen.
  • Varuinköp från Storbritannien klassificeras som import. Eftersom importvaror ska kontrolleras i tullen, kan varuförvärv från Storbritannien innebära oönskade tidsmässiga fördröjningar.
  • Vid försäljning till Storbritannien bör man ha i åtanke att detta utgör export, vilken kan väntas innebära en avsevärd belastning för britterna med all ny administration.
  • Företag som inte tidigare importerat varor måste ansöka om relevanta tulltillstånd, samt ansöka om ett s.k. EORI-nummer för att kunna stå som importör.
  • Vissa företag kan komma att behöva registrera sig för moms i Storbritannien, om de idag tillämpar förenklingsregler vid trepartshandel.
  • Om du redan är momsregistrerad kan du behöva kontakta skattemyndigheten i Storbritannien för att få mer information om hur din registrering kan komma att förändras.
  • Försäljning till såväl företag som privatpersoner i Storbritannien ska ske utan moms.
  • Efter utträdet kommer det inte längre vara möjligt att ansöka om återbetalning av brittisk moms via Skatteverkets portal. För moms som avser perioden 1 januari – 29 mars 2019 kan ansökan om återbetalning inte göras elektroniskt utan måste lämnas in på pappersblankett direkt hos skattemyndigheten i Storbritannien.

Med hänsyn till ovan listade förändringar kommer företag behöva reda ut vilka effekter Brexit kommer att få för dem.

Som kund hos Mazars kan du känna dig trygg med att få det stöd just ditt företag behöver i dessa frågor. Vi kan vara behjälpliga med de relevanta registreringarna och råda ditt företag till rätt momshantering vid handel med Storbritannien. Hör gärna av er till någon av våra momsexperter så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa ditt företag utifrån era specifika behov.

Tillbaka till Innehållsförteckningen