Mazars Newsletter

The latest tax news and comments from Mazars tax lawyers - our digital newsletter is out once a month (in Swedish). If you wish to subscribe - please contact marknad@mazars.se

Redovisning av moms under Coronakrisen

Nyhetsbrev April Maj Redovisning moms Corona
I nytt ställningstagande redogör Skatteverket för hur Coronakrisen påverkar tillämpningen av reglerna som styr valet av redovisningsmetod samt redovisningsperioderna för moms.

Read more

Kan man ställa in en beslutad utdelning?

Nyhetsbrev April Maj Utdelning
Då styrelsen upprättar ett förslag om utdelning ska den beakta den s.k. försiktighetsregeln som återfinns i aktiebolagslagen. Med anledning av den rådande situation vi befinner oss i, finns det anledning att vara extra noggranna vid motiveringen av en utdelning.

Regeringen har med anledning av covid-19 pandemin presenterat ett antal olika krisåtgärder för att lindra de ekonomiska konsekvenserna. I samband med dessa krisåtgärder har finansutskottet gått ut och varnat för att man inte kan räkna med stöd om man lämnar utdelning.

Tillväxtverket skriver samtidigt på sin hemsida att de är ”av uppfattningen att det är olämpligt att företag gör stora aktieutdelningar och samtidigt tar del av det statliga stödet för korttidsarbete. Ser vi att ett företag som fått stödet agerar på ett sätt som visar att det inte befinner sig i ett svårt ekonomiskt läge har vi möjlighet att reglera stödet vid avstämningen som sker efter att stödet beviljats”.

Mot bakgrund av ovanstående är frågorna om en redan beslutad utdelning kan återkallas och vad som händer med skatten när en utdelning dras tillbaka högaktuell.

Read more

Ökade möjligheter att göra avsättning till periodiseringsfond

Nyhetsbrev April Maj Periodiseringsfond
Riksdagen har beslutat att tillfälligt ändra reglerna om periodiseringsfonder så att 100 procent av den ”skattepliktiga vinsten” för år 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor. Därmed skapas möjlighet för egenföretagare att få tillbaka preliminärskatt som de betalat under 2019. Förslaget berör enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag.

Read more

Momshantering vid kundförluster och prisnedsättningar i efterhand

Nyhetsbrev April Maj Momshantering kundförlust
Coronakrisen slår hårt mot privatpersoner och svenska företag, betalningsförmågan i samhället minskar och antalet konkurser ökar. Det innebär att det finns företag som inte får betalt för sålda varor och tjänster. Nedan redogör vi för en säljares möjlighet att få tillbaka momsen vid kundförluster och prisnedsättningar i efterhand som t ex ackord.

Read more

Momskonsekvenser vid tillfälligt stöd för hyreskostnader

Nyhetsbrev April Maj Momskonsekvens hyreskostnad
Efter att EU godkänt regeringens anmälan om statligt stöd den 16 april, har en förordning utfärdats om rabatt för hyreskostnader i vissa utsatta branscher till följd av det nya Coronaviruset.

Read more

VD:s behörighet att skriva under inkomstdeklaration i ett aktiebolag

Nyhetsbrev April/Maj VDs behörighet
En verkställande direktör (VD) i ett aktiebolag är behörig företrädare för bolaget när det gäller att skriva under en inkomstdeklaration eller att utse och skriva under en ansökan om att godkänna ett deklarationsombud.

Read more

Kan privata vårdföretag hyra ut personal momsfritt till följd av corona-pandemin?

Nyhetsbrev April Maj Vårdpersonal
Sedan den 1 juli 2019 måste moms redovisas när ett läkarbolag ställer legitimerad personal till annan vårdgivares förfogande mot betalning, även om personalen hos mottagaren ska utföra arbete som vanligtvis omfattas av sjukvårdsundantaget i 3 kap. 4 § första stycket ML. Detta är en konsekvens av det ändrade rättsläge vi fått efter rättsfallet HFD 2018 ref. 41, vilket vi kommenterat i tidigare utskick.

Read more

Utdelning och stöd för korttidsarbete – ’Glada Gubben-konceptet’ vinner igen

Artikel_Utdelning och stöd för korttidsarbete_1600x700
2020-05-20 Tillväxtverket har den 18 maj klargjort sin syn på utdelningar och värdeöverföringar från företag som tar emot stöd för korttidsarbete.

Read more

Förstärkta åtgärder för arbetstagare och företag

Artikel_förstärkta åtgärder 1600x700
2020-05-11 Den 8 maj lämnade regeringen förslag till att förstärka några av de ekonomiska åtgärder som införts med anledning av Covid-19. Regeringen har även lämnat en lagrådsremiss med bland annat förslag om tillfällig skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering och förmån av gåvor till anställda.

Read more

Temporary rules regarding Annual General Meetings

Artikel_Tillfälliga regler bolagsstämma 1600x700
2020-05-11 In a time of high contagion due to Covid-19, it can be difficult for many companies to implement and participate in annual general meetings, which for many companies and associations will be held during the spring.

Read more

Ny regeringsåtgärd - omställningsstöd

Artikel_Omställningsstöd 1600x700
2020-04-30 Regeringen presenterade den 30 april en möjlighet för företag som på grund av Covid-19 har fått ett stort omsättningstapp att erhålla ett så kallat omställningsstöd. Syftet med stödet är att underlätta för företag att anpassa och ställa om sin verksamhet till den situation de befinner sig i nu.

Read more

Förbättrade möjligheter till korttidsarbete och sänkt ränta på anstånd

Förbättrade möjligheter 15 april
2020-04-15 Det pågående virusutbrottet har en fortsatt enorm påverkan på den svenska ekonomin och efterfrågan på många tjänster sjunker kraftigt. För att försöka mildra konsekvenserna av virusutbrottet presenterar nu regeringen utökade och förbättrade möjligheter till de redan befintliga reglerna om korttidsarbete. Samtidigt aviserar de även om sänkt ränta på anståndsbeloppet på skattekontot.

Read more

Frågor & Svar – Covid-19

Q&A Covid-19 1600x700
2020-04-14 I denna Q&A har vi samlat svar på vanliga frågor kring Regeringens Krispaket. Vad gäller t ex vid korttidspermittering? Eller vid tillfällig hyresrabatt?

Read more

Fortsatt bevakning av Covid-19

2020-04-03 Fortsatt bevakning
2020-04-03 Vi följer händelseutvecklingen och de åtgärder som presenteras löpande, inte bara av regeringen utan även av andra myndigheter och aktörer.

Read more

Other proposals with regards to Covid-19

corona 1600x700 rätt stl
I addition to the Government’s proposals of the financial rescue package, there are many other actors which are trying to find solutions to make it easier for individuals as well as companies in this unusual and hard time. Försäkringskassan has for example made announcements regarding social security insurance for employment in more than one country and Skatteverket have extended the suspension period for accounting firms with extension rights.

Read more

The Swedish Government’s financial rescue package for Swedish companies and employees

nytt krispaket 1600x700
With the crisis following on from the Corona virus, the Swedish government have proposed different measures to avoid the worst economic effects of the corona virus.

Read more

Regeringens krispaket för svenska företag och jobb

Regeringens krispaket 1600x700
2020-03-27 I och med den stora krisen som följer av coronaviruset inför regeringen olika åtgärder för att mildra de ekonomiska effekter som uppstår på grund av virusutbrottet.

Read more