Mazars Newsletter

Läs vårt digitala nyhetsbrev, där vi tar upp frågeställningar som du har nytta av i din dagliga verksamhet som företagare.

Trevlig läsning!

Uthyrning av företagsbostäder

Skatterättsnämnden (SRN) har i ett förhandsbesked ansett att uthyrning av företagsbostäder utgör momsfri upplåtelse av fastighet och inte momspliktig rumsuthyrning inom ramen för en hotellrörelse. Bokningarna avser fem respektive fyra månader med möjlighet till förlängning av hyrestiden.

Read more

Ätbara kryddor

Ätbara kryddor och örter i kruka omfattas av den reducerade skattesatsen om 12 %, eftersom de anses vara en produkt avsedd att förtäras av människor – d.v.s. ett livsmedel – oavsett om växten säljs i en livsmedelsbutik eller i en blomsterhandel.

Read more

Skattefri aktiegåva till anställd

Skatterättsnämnden anser att gåva av samtliga aktier i ett bolag till en anställd ska ses som ett led i ett generationsskifte och därmed vara skattefri.

Read more

Vistelsetid i Sverige efter utlandsflytt

Skatterättsnämnden har i ett förhandsavgörande ansett att en vistelse i Sverige om fyra månader under sommaren och ytterligare ca tre veckor per år inte ska innebära stadigvarande vistelse och medföra obegränsad skattskyldighet.

Read more

Redovisa förmåner i arbetsgivardeklarationen

Fr o m den 1 januari 2019 omfattas alla arbetsgivare av de nya reglerna att man ska redovisa utbetalningar och skatteavdrag på individnivå, dvs för varje betalningsmottagare separat varje månad. Med anledning av reglerna har fråga uppkommit om hur arbetsgivare bör hantera redovisning av förmåner som inte är beloppsmässigt kända vid löneutbetalningstillfället.

Read more

Skatteförslagen i avtalet mellan S, MP, C och L

Vid årsskiftet trädde ett antal nya skatteregler i kraft i enlighet med den budgetreservation som tagits fram av M och KD. Därefter har ett antal förslag lagts fram i en överenskommelse mellan S, MP, C och L vilka troligtvis kommer presenteras i kommande vårändringsbudget (april 2019).

Read more

Kom ihåg 20 februari - 26 mars

Kom ihåg! – här hittar du viktiga datum som är bra att ha koll på i din verksamhet.

Read more

Arkiverade nyhetsbrev 2019

Arkiverade nyhetsbrev 2019.

Read more

Arkiverade nyhetsbrev 2018

Här hittar du alla nyhetsbrev från 2018.

Read more