Verklig huvudman – hög tid att anmäla

Senast den 1 februari 2018 ska anmälan av verklig huvudman ha gjorts till Bolagsverket.

Som en följd av ett EU-direktiv i arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste alla EU-länder införa ett register över verkliga huvudmän. I Sverige berörs omkring 800 000 av beslutet. Företag, föreningar, organisationer och bostadsrättföreningar är bara några exempel på associationer som måste anmäla verklig huvudman till Bolagsverket.

I många fall är det enkelt. En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar till exempel ett företag eller en förening. En person kan ha kontroll på olika sätt. Ett exempel är att:

- ha mer än 25 procent av rösterna genom aktier, andelar eller medlemskap

- ha rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna eller motsvarande befattningshavare

Ett annat exempel är att man kan ha kontroll genom att äga ett företag eller en förening tillsammans med närstående. Då ska deras kontroll räknas samman.

Uppgifterna lämnas via en e-tjänst hos Bolagsverket. Det är obligatoriskt att lämna uppgifterna elektroniskt och få dispenser ges. Fram t o m den 1 februari 2018 är det gratis men sedan kommer det att kosta 250 kronor per anmälan. Enligt reglerna ska befintliga företag, organisationer och andra som berörs göra sin anmälan senast den 1 februari 2018, medan företag som registrerats från och med den 1 augusti 2017 har fyra veckor på sig.

I vissa fall kan det vara mer komplicerat att avgöra vem som är verklig huvudman, eller om det ens finns någon. Kommer man fram till att det inte finns någon verklig huvudman ska även det anmälas till Bolagsverket.

Ett exempel som har visat sig vara snårigt är just bostadsrättsföreningar. Bostadsrättsföreningarna är enligt reglerna skyldiga att anmäla verklig huvudman men det är inte alltid enkelt att avgöra vem som är det, eller om det finns någon.

Bolagsverket konstaterar att de flesta föreningar med många medlemmar inte har någon verklig huvudman och då är det detta man ska anmäla. På Bolagsverkets hemsida ger myndigheten också flera konkreta exempel på hur det kan se ut.

Tillbaka till Innehållsförteckningen

Share