Skattetillägg vid självrättelse föreslås

Regeringen vill skärpa reglerna om skattetillägg och föreslår att skattetillägg bör få tas ut även vid rättelse på eget initiativ.

Enligt nuvarande regler får skattetillägg inte tas ut när en rättelse görs på eget initiativ efter att Skatteverket informerat om generella kontroller. Regeringen vill nu ändra detta. I ett förslag som Finansdepartementet skickat ut på remiss föreslås skärpta regler. En rättelse ska inte längre anses ha skett på eget initiativ om Skatteverket före rättelsen har informerat om att myndigheten ska genomföra en generell kontroll. Departementet föreslår då att skattetillägg ska få tas ut.

Tillbaka till Innehållsförteckningen

Share