Saknar väsentlig anknytning till Sverige

Vistelser i Sverige medför inte obegränsad skattskyldighet p.g.a. stadigvarande vistelse. En jordbruksfastighet med ett torp för åretruntboende och uppdrag i svenska bolag medför inte väsentlig anknytning.

Skatterättsnämnden prövade i juni 2018 huruvida en person, A, som ett par dagar i veckan övernattat i sitt torp på en svensk jordbruksfastighet samt varit aktiv som VD i två svenska dotterbolag skulle anses obegränsat skattskyldig i Sverige.

A är svensk medborgare men flyttade under 80-talet från Sverige och har sedan dess varit bosatt utomlands. I genomsnitt övernattade A en till två dagar i veckan i sitt torp som är beläget på en skogsbruksfastighet i Sverige. Sedan köpet av fastigheten har det inte förekommit något aktivt jordbruk. A bedriver konsultverksamhet i sin utländska enskilda firma och var under en period aktiv som VD i två svenska dotterbolag. Frågan var således om dessa omständigheter medför att A anses stadigvarande vistas i Sverige eller ha väsentlig anknytning hit.

Enligt skatterättsnämnden har vistelsen här inte varit av sådan omfattning att den är stadigvarande. Skatterättsnämnden framhöll vidare att torpet, som aldrig använts som permanentbostad, inte kan tillmätas avgörande vikt i sammanhanget och att jordbruksfastigheten var att se som en ren kapitalplacering. Vad gäller uppdraget som VD uttalade skatterättsnämnden vidare att A genom sitt uppdrag inte innehaft några tillgångar som gett honom väsentligt inflytande i näringsverksamhet i Sverige. Inte heller i övrigt har uppdraget medfört några anknytningsfaktorer som medför väsentlig anknytning hit.

A ansågs därmed inte vara obegränsat skattskyldig i Sverige. Förhandsbeskedet är inte överklagat.

Skatterättsnämnden förhandsbesked den 20 juni 2018 dnr 36-17/D

Tillbaka till Innehållsförteckningen

Share