Regeringen vill stoppa ”falska företagare”

Regeringen har tillsatt en särskild utredare som bl a ska se över F-skattesystemet. Syftet med översynen är bl a att bekämpa skattefusk och skatteundandragande.

Regelverket som rör F-skatten har funnits sedan 1993. Sedan alltfler vittnat om att det förekommer att personer anlitas som egna företagare i stället för anställda vidtar regeringen nu åtgärder för att bekämpa skattefusk.

Regeringen har tillsatt en särskild utredare, Lars-Erik Lövdén, som ska se över F-skattesystemet och analysera om det nuvarande systemet kan missbrukas för att undgå skatter eller avgifter. Han ska också analysera om systemet i dag används för att runda vissa skyddsregler på arbetsmarknaden. Utformningen av systemet ska säkra arbetstagarens ställning.

- Ordning och reda både på arbetsmarknaden och i skattesystemet är grundläggande för den svenska modellen. Steg för steg bekämpar vi fusk och missbruk av system sa finansminister Magdalena Andersson när utredningen presenterades.

Lars-Erik Lövdén har även fått i uppdrag att se över behovet av åtgärder för att underlätta och förbättra för Skatteverkets uppföljning av företag som är godkända för F-skatt. Med dagens regler är det enbart möjligt att återkalla ett F-skattegodkännande om ett företag får näringsförbud.

Utredaren ska även titta närmare på F-skattesystemet för att se om det kan förändras så att villkoren för att starta, driva och utveckla företag förbättras. I uppdraget ligger också att se om systemet kan förändras så att det bidrar till ökad sysselsättning.

Ett delbetänkande ska lämnas senast den 15 juni 2018 och uppdraget ska slutredovisas senast den 3 juni 2019.

FAKTA F-skatt

Villkoret för att bli godkänd för F-skatt är att du:

- bedriver näringsverksamhet

- avser att bedriva näringsverksamhet

- har lämnat dina deklarationer och betalat dina skatter och avgifter.

Ansökan om F-skatt görs hos Skatteverket.

Om du är godkänd för F-skatt eller anger att du är godkänd för F-skatt på faktura, i offert, anbud eller liknande ska utbetalaren inte göra skatteavdrag och betala sociala avgifter.

Om du är löntagare och bedriver näringsverksamhet vid sidan om anställningen kan du bli godkänd för skatt med villkor, så kallad FA-skatt. Även ett handelsbolag kan bli godkänt för F-skatt. Om du är delägare i ett handelsbolag ska du normalt inte vara godkänd för F-skatt utan i stället betala särskild A-skatt.

F-skatten ska tillsammans med övriga skatter och avgifter betalas till ett särskilt bankgirokonto. Betalningen måste vara bokförd på bankgirokontot senast den 12 i månaden med undantag för januari och augusti då det är den 17:e som gäller. Om du redovisar mervärdesskatt på ett beskattningsunderlag som överstiger 40 miljoner gäller särskilda regler.

Den som missbrukar sitt godkännande för F-skatt kan få det återkallat. Det gäller till exempel om du inte redovisar och betalar dina skatter och avgifter eller om du underlåter att lämna din inkomstdeklaration.

Källa: Skatteverket

Tillbaka till Innehållsförteckningen

Share