Personalliggare införs i fler branscher

Skatteverket har lämnat förslag om att reglerna om personalliggare ska utvidgas till att omfatta fler branscher fr o m den 1 juli 2018 och i vissa avseende även skärpas.

Nu har regeringen tagit ett steg närmare målet att införa personalliggare i fler verksamheter.

Som tidigare aviserats vill regeringen att systemet med personalliggare utvidgas till att även gälla fordonsserviceverksamhet, livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet samt annan kropps- och skönhetsvårdsverksamhet än den frisörverksamhet som redan i dag omfattas av reglerna.

Regeringen vill också se en utvidgning av vad som ska omfattas av skyldigheten att föra personalliggare om man bedriver så kallad blandad verksamhet. För de företag som bedriver både verksamhet som omfattas av kravet på personalliggare och annan verksamhet i samma lokal ska enligt lagförslaget båda verksamheterna omfattas av kravet.

För att minska risken för skatteundandragande vill regeringen även att arbete som utförs av enskilda näringsidkare, företagsledare i fåmansföretag och fåmanshandelsbolag samt dessa personers familjemedlemmar ska antecknas i personalliggaren i fall det finns krav på att föra sådan.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Tillbaka till Innehållsförteckningen

Share