Näringsverksamhet ger väsentlig anknytning

Om A skulle minska sitt andelsinnehav i ett svenskt fåmansföretag (X AB) från nuvarande 12,21% till 9,9 % får hon enligt Skatterättsnämnden inte längre väsentligt inflytande i näringsverksamhet och därmed inte heller väsentlig anknytning till Sverige.

A var bosatt i Sverige i ca 15 år och flyttade med sin make och barn permanent från landet år 2010. Hon har ingen familj kvar i landet men har tillsammans med sin make ägt en bostadsrätt samt en villa i Sverige, vilka såldes och tillträddes av nya ägare i maj respektive juli 2018.

Bolaget X AB, i vilket A innehar 12,21 %, innehar en investeringsportfölj där investeringarna är rena kapitalplaceringar. X AB äger även 94,25 % av andelarna i Y AB som i sin tur innehar samtliga andelar i 14 underliggande bolag, varav 8 är svenska. A är styrelseledamot i ett av de underliggande bolagen, vilket i sin tur har en svensk filial.

Med beaktande av att anknytningsfaktorn ”väsentligt inflytande i näringsverksamhet” tillmäts stor betydelse i praxis ska A även efter juli 2018 anses ha väsentlig anknytning till Sverige  p.g.a. sitt andels- innehav om 12,21 % i X AB. Om A emellertid minskar sitt innehav till 9,9 % anses hon inte längre ha sådant väsentligt inflytande i näringsverksamhet som medför väsentlig anknytning till och därmed obegränsad skattskyldighet i Sverige.

SRN 30-18/D

Tillbaka till Innehållsförteckningen

Share