Friskvårdsbidrag om 6500 kr anses uppfylla kravet

Skatteverket har bestämt taket för skattefritt friskvårdsbidrag till 5 000 kr men Skatterättsnämnden har nu i förhandsbesked ansett att ett friskvårdsbidrag på 6 500 kr uppfyller kravet på att vara av mindre värde. Rättsläget är nu oklart tills HFD har avgjort frågan.

Motion och friskvård av enklare slag och mindre värde som erbjuds all personal är en skattefri personalvårdsförmån. Skatteverket lämnade i ett ställningstagande i början på året sin syn på vad som omfattas av skattefriheten. Skatteverket skiljer där på s k friskvårdsbidrag där utbetalning till arbetstagaren sker mot kvitto respektive naturaförmåner där arbetsgivaren betalar direkt för aktiviteten. Enligt Skatteverket bör det högsta skattefria beloppet för friskvårdsbidrag vara 5 000 kr, däremot har man inte satt någon beloppsgräns för naturaförmåner utan menar att taket motsvarar marknadsvärdet för aktiviteten på orten. 

Frågan om skillnaden på nivå för friskvårdsbidrag och naturaförmåner som Skatteverket gör är motiverad har prövats i en ansökan om förhandsbesked. En anställd erbjuds ett friskvårdsbidrag på 6 500 kr av sin arbetsgivare och menar att hela beloppet bör vara skattefritt. Han avser att använda bidraget till att betala ett års medlemskap hos ett klättercenter till en kostnad om 5 400 kr och resterande 1 100 kr till ett gymkort.

Enligt Skatterättsnämnden är årskort på klättercenter och delvis betalning av gymkort att betrakta som enklare slag av motion och friskvård. Friskvårdsbidraget uppfyller även kravet på att vara av mindre värde och förmånen är därför en skattefri personalvårdsförmån. Förhandsbeskedet är överklagat. Rättsläget är därmed oklart tills Högsta Förvaltningsdomstolen avgjort frågan.

SRN Förhandsbesked 31–18/D 

Tillbaka till Innehållsförteckningen

Share