Dyrare med tjänstebil

Från och med 2018 kommer det att bli dyrare att ha tjänstebil. Detta gäller framför allt för boende i de områden där trängselavgifter tas ut.

Om du har förmånsbil och kör mycket i Stockholm eller Göteborg kommer du att påverkas av ändrade förmånsregler för tjänstebilar. Riksdagen har utifrån regeringens budgetförslag i höstas fattat beslut om att trängselskatten ska förmånsbeskattas separat. Det innebär att du som har en förmånsbil och passerar en betalstation måste hålla reda på om resan sker i tjänsten eller privat.

Tidigare har förmån av betald trängselskatt, väg-, bro- eller färjeavgift ingått i det schablonmässigt beräknade förmånsvärdet. Om arbetsgivaren har betalat trängselskatten har bilförmånen inte påverkats alls oavsett om det varit fråga om privatresor. Från och med den 1 januari 2018 ändras reglerna. Regeringen föreslår att förmån av betald trängselskatt, väg-, bro- och färjeavgift inte ska ingå i det schablonmässigt beräknade bilförmånsvärdet. Det innebär att denna förmån beskattas separat. Den anställde ska anses ha fått förmånen först månaden efter den då förmånen kommit den anställde till del. Arbetsgivare bör skaffa sig rutiner så att den anställde kan informera om vilka passager som är privata för att fastställa ett förmånsvärde som underlag för beskattning och arbetsgivaravgifter.

Sedan tidigare står det också klart att basbeloppet 2018 höjs med 700 kr till 45 500 kronor vilket också påverkar förmånsvärdet på bilen.

Det blir dessutom ännu mer kännbart ekonomiskt med tjänstebil för de som berörs av det bonus-malus-system riksdagen fattat beslut om att införa för lätta fordon. Miljöanpassade fordon med relativt höga utsläpp av koldioxid beskattas högre medan fordon med relativt låga utsläpp premieras genom en bonus vid inköpstillfället. Bonus-malus-systemet ska omfatta fordon av fordonsår 2018 eller senare som blir skattepliktiga första gången den 1 juli 2018 eller senare. Med lätta fordon menas personbilar klass I och klass II samt lätta lastbilar och lätta bussar med en totalvikt på max 3 500 kilo.

Tillbaka till Innehållsförteckningen

Share