Ändringar i Inkomstskattelagen 2019

Med anledning av Moderaterna och Kristdemokraternas gemensamma budget, trädde vid årsskiftet ett antal nya regler inom skatteområdet ikraft. Bland annat höjdes brytpunkten för statlig inkomstskatt, skatt för pensionärer sänktes och jobbskatteavdraget förstärktes.

Den 20 december 2018 utfärdade regeringen en ändring i inkomstskattelagen som innebär att skatten sänks för de personer som betalar statlig inkomstskatt. Utöver den årliga uppräkningen justeras den nedre skiktgränsen med 16 800 kr mer än vad den årliga uppräkningen skulle ha gett. I praktiken innebär detta att personer vars lön överstiger 42 000 kronor i månaden betalar 280 kronor mindre i skatt per månad. Den offentligfinansiella effekten av den förändringen beräknas till 4 miljarder kronor.

Vidare har jobbskatteavdraget förstärkts genom en ändring i inkomstskattelagen. För en arbetstagare med en månadsinkomst på 30 000 kr innebär det en lägre skatt om ca 200 kronor i månaden.

Slutligen har en ändring i inkomstskattelagen införts som medför en höjning av det förhöjda grundavdraget för personer över 65 år. Skattesänkningen som föreslogs i övergångsregeringens budgetproposition är lägre än den skattesänkning som följer av riksdagens rambeslut. Den offentligfinansiella effekten beräknas nu till ca 5,2 miljarder kronor, jämfört med tidigare 4,17 miljarder kronor.

Eftersom inkomstskatter beräknas årsvis för företag och enskilda kan dessa inte ändras under pågående beskattningsår. Därmed ligger ovanstående ändringar i inkomstskattelagen fast under hela 2019. 

Tillbaka till Innehållsförteckningen

Share