MAZARS Newsletter

Läs vårt digitala nyhetsbrev, där vi tar upp frågeställningar som du har nytta av i din dagliga verksamhet som företagare.

Trevlig läsning!

 

Ingen skattesmäll för bostadsrätter

Om man köper till en garageplats eller vind till sin bostadsrätt anser Skatteverket att en avyttring som föranleder kapitalvinstbeskattning ska anses föreligga. Skatterättsnämnden håller inte med.

Oenighet om kapitalförlust

Enligt kammarrätten uppkommer en avdragsgill kapitalförlust när redan preskriberade premieobligationer säljs. Skatteverket har överklagat domen och ansökt om prövningstillstånd.

Share