Stödåtgärder riktade till mindre företag och nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga

Regeringen försätter att arbeta med åtgärder för att minska effekterna av den pågående Corona-pandemin. Senast i raden av många åtgärder återfinns förslag som riktar sig specifikt till mindre företag och till företag som anställer unga samt förslag om förlängning av tidigare beslutade åtgärder inom sjukförsäkringen.

Omsättningsbaserat stöd till enskilda näringsidkare

Många enskilda näringsidkare har drabbats hårt av den pågående Corona-pandemin men samtidigt inte kunnat nyttja flera av de åtgärder som tidigare presenterats av Regeringen. Regeringen lämnar därför nu förslag på ett omsättningsbaserat stöd som enbart riktar sig till enskilda näringsidkare, ett stöd som på många sätt liknar det tidigare beslutade omställningsstödet.  

Det omsättningsbaserade stödet innebär att enskilda näringsidkare som har fått stora omsättningstapp ska kunna få ersättning med 75 procent av omsättningstappet. Ett krav för att kunna erhålla stöd är att den enskilde näringsidkaren haft en omsättning på minst 200 000 kr under 2019. Stödet är, likt omställningsstödet, uppdelat i tre perioder; 

  • Mars-april 2020: nettoomsättningen måste understiga 70 procent av nettoomsättningen för referensperioden under 2019. 
  • Maj 2020: nettoomsättningen måste understiga 60 procent av nettoomsättningen för referensperioden under 2019. 
  • Juni-Juli 2020: nettoomsättningen måste understiga 50 procent av nettoomsättningen för referensperioden under 2019. 

Motsvarande månad(er) under 2019 utgör respektive stödperiods referensperiod. Stödet kommer att kunna betalas ut med totalt 120 000 kr för de tre perioderna. 

Förslaget ska inom kort skickas ut på remiss och föreslås träda i kraft så snart som möjligt. 

Nedsättningen av arbetsgivaravgifter för den första anställda

Det finns idag en möjlighet för enmansföretag som anställer en första person att få nedsättning av arbetsgivaravgifterna genom att enbart betala ålderspensionsavgift (10,21 procent). Nedsättningen gäller som längst under 24 månader och på en ersättning upp till 25 000 kr per månad. Med enmansföretag avses aktiebolag som inte har någon anställd eller endast en anställd som också är delägare, handelsbolag utan anställda och högst två delägare samt enskilda näringsidkare. 

I budgetpropositionen för 2021 föreslås nu att dessa regler tillfälligt utvidgas till att gälla företag som idag inte har någon anställd och som anställer upp till två personer samt företag som idag har en anställd men som anställer ytterligare en person. Nedsättningarna ska gälla för anställningar under perioden 1 juli 2021 till 31 december 2022. Förslaget baseras på förhoppningen att skapa mer jobb och stärka återstarten av ekonomin.  

Nedsättning av arbetsgivaravgifter för 19-23-åringar

Ungas möjligheter till anställning och extrajobb har påverkats kraftigt av den pågående Corona-pandemin då bland annat branscher som annars anställer många unga har drabbats hårt. För att motverka de negativa effekterna och underlätta för företag att behålla och nyanställa personal, lämnar Regeringen nu förslag på att tillfälligt sänka arbetsgivaravgifterna för personer som fyllt 18 år men inte 23 år vid ingången av året. Avgiften föreslås sänkas från 31,42 procent till 19,76 procent. Nedsättningen ska gälla 1 april 2021 till 31 mars 2023 och på den del av ersättningen som uppgår till högst 25 000 kr per månad.  

Åtgärder inom sjukförsäkringen med anledning av nya Coronaviruset

Med anledning av den utdragna Corona-pandemin har Regeringen lämnat förslag på att förlänga vissa åtgärder inom sjukförsäkringen för att på så sätt bland annat minska smittspridningen och minska belastningen i sjukvården. Följande åtgärder föreslås förlängas till och med den 31 december 2020: 

  • Ersättning för karensavdrag med ett schablonbelopp om 804 kr. 
  • Ersättning till egenföretagare för de 14 första karensdagarna med ett schablonbelopp om 804 kr per dag. 
  • Kompensation till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnader som överstiger det normala. 
  • Uppskjutet krav på läkarintyg från dag 8–15. 
  • Möjlighet till tillfällig föräldrapenning vid skolstängning.  

Artikel av Lisa Dahl, skattejurist Mazars i Göteborg.

skatt kommentar

Vi fortsätter att följa utvecklingen kring Covid-19 och rapporterar löpande om de åtgärder som presenteras till följ av pandemin. Har du frågor eller funderingar kring Covid-19 och hur du eller ditt företag kan tillämpa de olika regler som finns, är du varmt välkommen att kontakta oss på Mazars. 

Per Kristerson, skattejurist Mazars i Malmö.

Publicerad i Mazars nyhetsbrev Sept/Okt 2020.

Tillbaka till Innehållsförteckningen

Till Mazars information och bevakning - Covid-19.

Want to know more?