Mazars på topposition i SKI:s mätning av kundnöjdhet 2022

Den 16 maj presenterades resultatet av Svenskt Kvalitetsindex (SKI) mätning av kundnöjdhet och kvalitet inom Revisionsbranschen. Mätningen utförs årligen och jämför leverantörerna vid samma tillfälle. Det ger branschens kunder möjlighet att besvara en rad frågor kring upplevelsen av sin revisionsbyrå. Mazars får återigen en topplacering som visar på mycket nöjda kunder. Åren med covid har tvingat fram nya, digitala sätt att leverera tjänster. Att man genom detta lyckats stärka den personliga relationen till kunden pekas ut som en av nycklarna till årets resultat.

– Det här resultatet är något som alla inom Mazars har bidragit till och ska känna sig stolta över, säger Mikael Fredstrand, VD för Mazars i Sverige. Bakom siffrorna finns ett stort engagemang för att skapa och upprätthålla goda och hållbara relationer med våra kunder. Tack vare en stor, digital omställning de senaste åren har vi tillsammans med våra kunder lyckats stärka samarbetet genom nya arbetssätt och nya sätt att mötas. Men det handlar inte bara om tekniska lösningar – att fortsätta erbjuda bra service och personlig kontakt, det är otroligt viktigt för oss och något vi alltid arbetar för att ge.

SKI

Under 2021 lanserades också SKI Hållbarhetsindex, som ett mått på kundernas bedömning av branschens hållbarhetsarbete. Även i denna mätning är Mazars en av aktörerna i toppen. Mikael Fredstrand, VD på Mazars i Sverige kommenterar:

– Hållbarhetsfrågorna är av stor vikt för oss och löper som en röd tråd genom våra kärnvärden och vår vision. Att vi intar en stark position också i denna mätning visar att de hållbara värdena går hand i hand med vad både vi och våra kunder tycker är viktigt.

Svenskt Kvalitetsindex har mätt kundnöjdheten inom revisionsbranschen sedan 2007. Som tillhörande branschen räknas de aktörer som erbjuder tjänster inom revision, skatterådgivning och redovisningstjänster. Intervjuerna har genomförts under april 2022. 1 916 intervjuer har genomförts. (Källa: SKI)

Läs mer om mätningen och årets resultat här.

Mikael Fredstrand          

Auktoriserad revisor, Delägare, VD

Vill du veta mer?