Mazars Revision

På Mazars tror vi på revisionen som en avgörande pelare för den ekonomiska grunden i en rättvis och välmående värld. Revision har varit och är fortfarande hjärtat i vår verksamhet.

Vi arbetar dagligen med en stor variation av bolag, från privatägda fåmansaktiebolag till några av Sveriges största bolag. Genom en stor kompetens hos våra anställda kan vi utföra vår revision utifrån behovet i just din verksamhet där vårt revisionsteam samarbetar med andra kollegor i allt från skatte- till redovisningstekniska frågor. Att ta hjälp av Mazars innebär att du får tillgång till den hjälp du behöver, men med endast en kontaktpunkt om så önskas.

Vi anser även att en revision börjar och slutar med människor. Vårt fokus ligger på att bygga positiva och hållbara relationer som skapar förtroende och levererar ett tydligt värde av hög kvalitet. Att detta skapat goda kundrelationer avspeglas årligen genom topplaceringar i branschundersökningar vilket vi är väldigt stolta över.

Välkomna att träffa våra trevliga och engagerade revisorer!