Internationella nyheter för individbeskattning

Här nedan har vi sammanställt några skattemässiga förändringar som kommer att ske den närmsta tiden runt om i världen. Om du som läsare påverkas av förändringarna eller om du har några funderingar, tveka inte att höra av dig till oss på Mazars i Sverige så hjälper vi, eller ser till så att du får den hjälp du behöver i landet du befinner dig.

Granskning av de mest förmögna individerna i Australien

I Australien kommer landets skattemyndighet under de kommande fyra åren följa en handlingsplan med mål att säkerställa att privatägda företag och förmögna individer betalar korrekt summa skatt. Handlingsplanen omfattar onoterade bolagskoncerner i Australien med en omsättning överstigande 10 miljoner australiska dollar samt individer som har en förmögenhet överstigande 5 miljoner australiska dollar.

Den australienska skattemyndigheten kommer att se över bolagen och individernas strukturer för att identifiera skatterisker. Under fyraårsperioden kommer de exempelvis grundligt att följa större omstruktureringar och förstå motiv till dessa genom att bland annat se sammanhang i skillnader mellan bokförings- och skattemässiga resultat.

 

Beskattningen av hyresintäkter från utlandet kommer att ändras i Belgien

Enligt belgisk skattelag beskattas hyresintäkter olika beroende på vart bostaden i fråga är belägen, i Belgien eller i ett annat land. Detta system har ifrågasatts av resten av Europa varför det under 2022 kommer att ändras. I och med förändringen kommer alla fastigheter utom landets gränser att generera en högre inkomst jämfört med dagsläget, en höjning som baseras på fastighetsvärde och gör att fastighetsinkomster från utlandet genererar samma summa skatt som om fastigheten var belägen i Belgien.

Denna förändring gör att många personer bosatta i Belgien som äger fastigheter i utlandet kommer att sälja dessa, varför det finns flera bestämmelser som gör att försäljningar som görs redan innan 2022 kommer att omfattas av de nya reglerna.

 

Nya regler om redovisning av verklig huvudman i Peru

Regler avseende hur uppgifter om verklig huvudman ska redovisas för juridiska personer implementerades i Peru under 2019 för att förhindra skatteflykt, pengatvätt och terrorfinansiering. Dessa uppgifter ska lämnas regelbundet, årligen alternativt när förändringar sker, till landets skattemyndighet och även redovisas på andra sätt. Om reglerna inte följs, kan böterna bli mycket höga då de baseras på bolagsomsättningar. Det är därför av stor betydelse att juridiska personer har system på plats för att följa reglerna om hur redovisning om verklig huvudman ska ske.

 

Ett attraktivt skattesystem i Rumänien

Landet i EU med lägst inkomstskatt om endast 10 % och 5 % för utdelningar, det är Rumänien. Dessutom har landet 40 % avdragsrätt för hyresintäkter vid skatteberäkning i deklarationen. Det finns även ett tak på hur mycket ett bolag kan betala i sociala avgifter. Inte nog med det; det finns ingen förmögenhetsskatt, och gåvor, arvegods, donationer och vissa andra transaktioner är skattefria. Detta har gjort Rumänien till ett populärt land för förmögna individer att flytta till, från ett skattemässigt perspektiv. Till skillnad från Sydafrikas potentiellt kommande regler om utträdesskatt (se nedan), är detta något som inte finns på agendan i Rumänien.

 

Förslag om utträdesskatt på pensionsbesparingar i Sydafrika

I Sydafrika föreslås det att införa en utträdesskatt på pensionsbesparingar om man lämnar landet och därmed upphör att vara skatteskyldig. Kapitalskatten skulle komma att beräknas som om du sålde alla dina tillgångar, oavsett vart i världen tillgångarna hålls, den dag du inte längre räknas som skatteskyldig i landet. Anledningen till förslaget kommer från att det i dagsläget är många invånare som lämnar Sydafrika och betalar skatten på pensionsbesparingarna i landet dit de immigrerar, alternativt inte betalar någon skatt överhuvudtaget. Skattebetalningen och dess ränta skjuts upp tills det att betalningar görs från pensionsbesparingarna. En annan aspekt med den nya lagen är att pensionsbesparingar inte får flyttas på åtminstone tre år från det att man emigrerar från landet, något som började gälla 1 mars i år. Förslaget om den nya utträdesskatten och treårsregeln om att inte kunna flytta besparingarna innebär en stor börda på de som planerar att flytta från landet jämfört med om de flyttat tidigare.

 

Nina Berglund, Skattejurist Mazars

Michael Asplund, Skattejurist Mazars

Vill du veta mer?