Inkomstdeklarationerna är inlämnade – vad händer nu?

Deklarationerna är inlämnade och slutskattebeskedet för de flesta privatpersoner har nu kommit. För att reda ut eventuella frågetecken har Mazars i denna artikel samlat information om viktiga punkter samt datum som är bra att ha koll på, vad gäller efterverkningarna av ditt slutskattebesked.

Slutskattebeskedet

Slutskattebeskedet innehåller en beräkning av den slutliga skatten och skickas ut av Skatteverket när deklarationen har hanterats. Slutskattebeskeden skickas ut vid olika tillfällen, delvis beroende på när deklarationen lämnats in till Skatteverket. Tidpunkter för utskick av slutskattebeskeden är april, juni, augusti samt december.

Kvarskatt

Om slutskattebeskedet visar att det finns kvarskatt att betala framgår även förfallodatum för betalning, vilket infaller cirka 90 dagar efter att du fått ditt slutskattebesked. För de flesta privatpersoner är förfallodagen för inbetald kvarskatt den 12 september. Fram tills förfallodagen beräknas låg kostnadsränta på kvarskattebeloppet. Om kvarskatten inte betalats i tid börjar hög kostnadsränta att beräknas på det aktuella underskottet till och med den dag då underskottet på skattekontot är täckt. Låg kostnadsränta uppgår till basräntan och hög kostnadsränta uppgår till basräntan plus 15 procentenheter.

Höjning av kostnadsräntan

Basräntan på skattekontot har sedan 2013 varit 1,25 procent men sedan november 2022 har basräntan successivt höjts. Den 1 augusti 2023 gjordes den senaste höjning av räntan på skattekontot (basräntan) från 3,75 procent till 5 procent. En följd av detta är att även den höga kostnadsräntan höjdes från 18,75 procent till 20 procent. Bakgrunden till räntehöjningen är den förhöjda säljräntan för statsskuldväxlar, som kostnadsräntan på skattekontot är knutet till.

Tips! Undvik kostnadsränta nästkommande deklarationssäsong genom en extra inbetalning

På kvarskatt som överstiger fribeloppet 30 000 kr räknas låg kostnadsränta från och med den 14 februari 2024 till och med förfallodatumet. På kvarskatt som understiger fribeloppet börjar den låga kostnadsräntan att räknas från och med den 4 maj 2024 till och med förfallodatumet. För den som vill undvika att betala kostnadsränta finns möjligheten att göra en extra skatteinbetalning innan 14 februari med beräknad kvarskatt som överstiger 30 000 eller innan 4 maj för den beräknade kvarskatt upp till 30 000 kr för att på så sätt undvika kostnadsränta helt och hållet.

Felaktiga uppgifter i inkomstdeklarationen?

Om oriktiga uppgifter lämnats i inkomstdeklaration och den oriktiga uppgiften leder till en för låg beskattning kan felaktigheten leda till att skattetillägg påförs. Om en självrättelse upprättas och lämnas in till Skatteverket påförs inte skattetillägg. En självrättelse av inkomstdeklaration kan upprättas av deklaranten i efterhand i upp till sex år bakåt i tiden.  Att göra en rättelse innebär deklaranten rättar sina tidigare fel genom att komma in med nya uppgifter till Skatteverket. En rättelse innehåller en begäran om ändrad beskattning och uppgifterna som redovisas i denna ska vara tydliga och fullständiga i den grad att de kan ligga till grund för Skatteverket att fatta ett nytt korrekt beslut om beskattning.

En självrättelse måste ha kommit in till Skatteverket innan de har upptäckt att en lämnad uppgift är felaktig eller ofullständig. Om Skatteverket har ställt en fråga där de begärt mer upplysning om den oriktiga uppgiften är det vanligtvis för sent att göra en självrättelse. Detsamma kan gälla om Skatteverket på sin hemsida har aviserat att de avser att göra en generell kontroll.

Om Skatteverket skickar en fråga till dig om din inkomstdeklaration

Om Skatteverket har frågor om en inlämnad deklaration eller ändrar något i den, kommer deklaranten att bli kontaktad för att t.ex. komplettera med uppgifter eller lämna synpunkter. För närmare kommenterar om vad du bör tänka på om du blir kontaktad av Skatteverket, se tidigare blogginlägg om Mazars processgrupp.

Har du några frågor eller funderingar om din inkomstdeklaration är du varmt välkommen att kontakta oss på Mazars.

Artikeln publicerad i Mazars nyhetsbrev oktober 2023

Vill du veta mer?