Hållbar skatt – mer än bara en administrativ accessoar

”Hållbarhet” har varit de senaste årens modeord och kan ibland upplevas som ett ord som företag och politiker slänger in i så många sammanhang som möjligt för att det ligger i tiden. Faktum är dock att hållbarhetsfrågorna är viktigare än någonsin så även inom skatteområdet. Transparens och öppenhet kring ett företags skatteposition har blivit en fråga om förtroende för investerare, kunder och andra intressenter.

Den 1 januari i år började den nya standarden för hållbarhetsrapportering inom skatt att gälla, GRI 207. Standarden är frivillig att tillämpa och skatterapporten, som bland annat ska behandla företagets skattepolicy, riskhantering, intressentdialog och land-för-land rapportering avseende skatt som betalas där företaget är verksamt, behöver inte revideras.

Trots att det ännu är frivilligt att redovisa företagets skatteposition väljer många företag att investera tid och resurser i omfattande skatterapporter eftersom det finns ett ökat krav på transparens från marknaden. Skatterapporten kan komma att bli lika viktig som andra finansiella rapporter som ligger till grund för ett företags beslut om investering eller samarbete. 

Detta ser vi även i den rapport som Mazars Tyskland har sammanställt, ”Sustainability and Investment Behaviour 2021”, efter en studie som Mazars genomförde i april i år. Rapporten avslöjar att investerare, samarbetspartners och andra intressenter lägger allt större vikt vid företags hållbarhetsrapportering och transparens. Hela 93 % svarade att deras samarbetsparters hållbarhetsrapportering utgör en ganska eller väldigt viktig faktor för företaget vid investeringsbeslut.

Ur Mazars perspektiv är det tydligt att efterfrågan på hållbarhetsrapportering inom skatt har ökat. En ökad transparens avseende företags skattemässiga strategi och hantering kommer efterfrågas i allt högre grad för framöver i syfte att skapa förtroende på marknaden.

Mazars skattejurister finns tillgängliga för frågor inom hållbar skatt och skattepolicys och vi ser fram emot att hjälpa ditt företag med en skattestrategi som passar er. 

Mazars rapport går att läsa HÄR

 

Per Katz, skattejurist

Agnes Sylvan, skattejurist

Vill du veta mer?