SILVER FÖR MAZARS I ÅRETS SKI-MÄTNING

För andra året i rad tar Mazars en andraplacering i SKI:s (Svenskt kvalitetsindex) kundnöjdhetsmätning för revisionsbranschen med 76,7 i kundnöjdhet för 2017. Nöjdhet mäts på en skala mellan 0 och 100 och undersökningen baseras på telefonintervjuer med våra kunder. SKI:s mätning fångar till stor del våra kärnvärden – Service, Engagemang och Tillgänglighet.

Revision som helhet har generellt sett höga kundnöjdhetsvärden och jämfört med 2016 har kundnöjdheten för branschen gått upp med 0,4 indexenheter till 74,8.

Utfallet i SKI:s mätning är ett bevis på att våra ansträngningar för att behålla goda relationer med våra kunder i en ny era med andra tekniska förutsättningar gett resultat. Ambitionen med vårt arbete mot digitalisering av revisionsakter och annan automatisering är att underlätta vardagen, både för våra kunder och för våra medarbetare. Men under den här digitala resan är vi samtidigt angelägna om att inte tappa möten med våra kunder för att förstå hela affären, vilka utmaningar de står inför och hur vi kan bistå med hjälp inför framtiden.

Här kan du ta del av SKI:s kundnöjdhetsmätning

 

Marianne Sandén Ljungberg, VD Mazars Sverige