Mazars tar en topposition i SKI-mätning 2018!

Måndagen den 14 maj publicerade SKI - Svenskt Kvalitetsindex - resultat av branschmätning 2018. Mazars följer dessa mätningar noggrant och fäster stor vikt vid resultatet. Vi tror att medarbetare och kunder påverkas positivt om vi får ett bra utfall. Vi är därför mycket glada över att få en topposition i årets mätningar.

SKI - Svenskt Kvalitetsindex - är den enda allmänt erkända kundnöjdhets och kvalitetsmätningen av branschen.

Mätningen visar att branschen som helhet åtnjuter ett mycket högt förtroende vad gäller kundnöjdhet och kvalitet. Under 2017 var branschen av av de som fick allra högst utfall. Detta är extra intressant då undersökningen bygger på intervjuer med de som faktiskt köper tjänsterna, till skillnad mot opinionsmätningar.

Läs gärna den fulla rapporten från SKI som finns nedan.

För ytterligare information kontakta: Lars Högvik, Försäljningschef

Document

SKI Revisionsbolag 2018
SKI Revisionsbolag 2018