Mazars stödjer UNHCR

Under Mazars årliga konferens togs initiativet att skänka pengar till flyktingkatastrofen. Mazars samlade in 218 830 kronor till UNHCR. Ett bidrag som räddar liv och ger nytt hopp till människor som förlorat allt.

Pressmeddelande 2015-09-14

Mazars SET startade egen insamling till flyktingar på årets kick-off

Socialt ansvarstagande var i fokus på Mazars SETs årliga kick-off. Vad kunde då vara mer naturligt än att starta en egen insamling till flyktingar?

Som vi alla vet är det väldigt många människor på flykt runt om i världen just nu. På bara tre dagar samlade de anställda, delägarna och företaget in 218 830 kronor till UNHCR (FNs flyktingorgan), säger Marianne Sandén Ljungberg, VD inom Mazars Sverige, som är stolt över det stora engagemang som finns bland de anställda.

För ytterligare information kontakta: Marianne Sandén Ljungberg, vd Mazars i Sverige, 08-796 37 16, 070-514 55 99, marianne.sanden-ljungberg@mazars.se

Om Mazars Mazars i Sverige har cirka 250 medarbetare och kontor på 12 orter bland annat i Stockholm, Göteborg och Malmö. Internationellt finns vi i 73 länder och med sammanslagningen av RBS har vi över 15 000 medarbetare. Vi erbjuder tjänster inom revision, skatt, redovisning, rådgivning, finansiell rapportering/IFRS och Corporate Finance. www.mazars.se.