Mazars förvärvar del av Acrevi Revision

Med förvärvet av del av revisionsbyrån Acrevi Revision förstärker Mazars sin position i Göteborg och Västsverige. Acrevi Revision är en stark lokal aktör med 25 års erfarenhet vars kunder nu får tillgång till Mazars breda tjänsteutbud.

Förvärvet av del av den Göteborgsbaserade revisionsbyrån passar väl in i Mazars utvecklings- och tillväxtstrategi i Sverige, där Göteborg med omnejd ses som en attraktiv och viktig marknad.

– Vi ser Göteborg och Västsverige som en mycket attraktiv och innovativ marknad och därför vill vi stärka upp vår position och bredda vår kundbas i området. Genom förvärvet får vi fler medarbetare med kompetens, erfarenhet av den lokala marknaden och ett brett kontaktnät, säger Marianne Sandén Ljungberg, VD för Mazars i Sverige.

– En viktig bidragande orsak till att vi tror Acrevi Revision passar oss är att vi vilar på samma värdegrund. Vårt fokus på service, tillgänglighet och närvaro i våra kundrelationer gav utslag i SKIs senaste branschmätning om upplevd kundnöjdhet där Mazars fick höga poäng och en andraplacering. Acrevi Revision arbetar på ett likande sätt med i regel långa kundrelationer som byggs upp under tid, fortsätter Marianne Sandén Ljungberg.

Acrevi Revision, är en revisionsbyrå som grundades 1990. Byrån har en stark lokal förankring i Göteborgsområdet och arbetar främst mot ägarledda bolag, men har även uppdrag i kommunala bolag, stiftelser, trossamfund och ideella organisationer.

– Att nu få vara en del av Mazars, som är en av de större aktörerna, i Sverige och internationellt, gör att vi kan erbjuda våra kunder ett bredare utbud av tjänster, säger David Johansson, partner, Acrevi Revision, som kommer att leda Göteborgskontoret tillsammans med Madeleine Bratt, nuvarande kontorschef Mazars Göteborg.

För ytterligare information kontakta:

Marianne Sandén Ljungberg, VD, Mazars Sverige
+46 705 14 55 99
marianne.sanden-ljungberg@mazars.se

Madeleine Bratt, partner/kontorschef, Mazars Göteborg
+46 736 20 38 98
madeleine.bratt@mazars.se

David Johansson, partner, Acrevi Revision
+46 707 73 61 85
david.johansson@acrevi.se

Document

Pressmeddelande Acrevi
Pressmeddelande Acrevi