Mazars förvärvar Aktiv Ekonomi

Med förvärvet av Aktiv Ekonomi förstärker Mazars sin position i östra Skåne. Aktiv Ekonomi är en stark lokal aktör vars kunder nu får tillgång till Mazars breda tjänsteutbud.

Förvärvet av den i Simrishamn belägna redovisningsbyrån passar väl in i Mazars utvecklings- och tillväxtstrategi i Sverige, där östra Skåne och Simrishamn är en attraktiv marknad.

– Vi ser Simrishamn och östra Skåne som en marknad med många fina företag och därför vill vi stärka upp vår position och bredda vår kundbas i området. Genom förvärvet får vi fler medarbetare med kompetens och erfarenhet av den lokala marknaden och tillsammans med våra kontor i Ystad och Kristianstad täcker vi nu hela Österlen säger Marianne Sandén Ljungberg, VD för Mazars i Sverige. 

– En viktig bidragande orsak till att vi tror Aktiv Ekonomi passar oss är att vi vilar på samma värdegrund. Vårt fokus på service, tillgänglighet och närvaro i våra kundrelationer gav utslag i SKIs senaste branschmätning om upplevd kundnöjdhet där Mazars fick höga poäng och en andraplacering. Aktiv Ekonomi arbetar på ett liknande sätt med i regel långa kundrelationer som byggs upp under tid, fortsätter Marianne Sandén Ljungberg.  

Aktiv Ekonomi, är en redovisningsbyrå som grundades 1989. Firman har en stark lokal förankring i östra Skåne och arbetar främst mot ägarledda bolag.

– Att nu få vara en del av Mazars, som är en av de större aktörerna, i Sverige och internationellt, gör att vi får mer resurser och kan erbjuda våra kunder ett bredare utbud av tjänster, säger Sebastian Bengtsson från Aktiv Ekonomi, som kommer att leda Simrishamnkontoret.

För ytterligare information kontakta:

Marianne Sandén Ljungberg, VD, Mazars Sverige
+46 705 14 55 99
marianne.sanden-ljungberg@mazars.se

Sebastian Bengtsson, Aktiv Ekonomi
+46414 41 21 53
sebastian@bgaktivekonomi.se

Document

Pressmeddelande Aktiv Ekonomi
Pressmeddelande Aktiv Ekonomi