Kommentar till artikel DI 16 okt 2018

Med anledning av att Dagens industri har uppmärksammat att vi har revisionsuppdraget för Allra vill vi göra ett förtydligande. Dagens industri kopplar i artikeln samman uppdraget för Allra med den varning vi fick av Revisorsinspektionen i vintras. Dessa båda saker har inget med varandra att göra. Vi vill ändå svara på några frågor som vi tror kan uppstå med anledning av artikeln.

Varför tackade Mazars ja till uppdraget Allra?

– Alla bolag har rätt till en revisor. Det är viktigt och rätt att ett bolag har en revisor även om man befinner sig i en svår situation. Vi har säkerställt ett mycket bra team med bra och lång erfarenhet av att revidera finansiella företag.

Har varningen från Revisorsinspektionen kommunicerats?

– Ja. Mazars kommunicerade varningen externt både till media och till kunder via vår webbplats.

Under de senaste åren har vi arbetat intensivt för att bygga en företagskultur där alla förstår hur viktig kvalitetssäkringen är i vårt arbete och i de tjänster vi levererar. Vi har ett åtgärdsprogram där vi ser över rutiner och processer, utökar utbildningsinsatserna och förändrar våra sanktioner. Vi både välkomnar och uppskattar Revisorsinspektionens kontroller. Det är en garanti för att varje revisor och revisionsbyrå i Sverige arbetar utifrån god revisorssed. Att vi trots kvalitetshöjande åtgärder fick en varning visar att vi inte har nått ända fram.

– Här måste jag som VD och vår ledning ta på oss ett stort ansvar. Samtidigt ser jag varningen som en möjlighet att gå stärkta ur det som inträffat. Det här ger alla på byrån insikt om hur viktigt det är att följa interna regler och riktlinjer i vårt kvalitets-kontrollsystem, säger Marianne Sandén Ljungberg.