Kiviks Musteri – en smak av Österlen får Mazars Företagspris 2018

Kiviks Musteri är själva essensen av smaken av Österlen. I år får detta familjeföretag med över hundraåriga anor Mazars Företagspris. Familjen Åkesson har ägt och drivit företaget allt sedan starten och satt Kivik på kartan för både svenska och utländska besökare. Idag är Kiviks Musteri ett modernt och miljöanpassat livsmedelsföretag, där drivkraften är att ta ansvar för en hållbar och långsiktig utveckling både i närområdet och globalt.

Kiviks Musteri är därmed en värdig pristagare av Mazars Företagspris som uppmärksammar de uthålliga företagen, de som har funnits länge på marknaden och som med stort engagemang och långsiktighet driver och utvecklar företaget och skapar tillväxt på sin lokala marknad. 

– Det är både roligt och viktigt att vi blir uppmärksammade med ett pris. Familjen Åkesson vågade satsa och har varit modiga genom åren. Allt från starten av den första professionella äppelodlingen till dagens moderna livsmedelsindustri där man hela tiden utvecklat nya produkter, säger Thomas Jensen, vd för Kiviks Musteri, som har en lång karriär i företaget. Han började 1998 och har varit både ekonomichef och administrativ chef innan han 2009 axlade vd-rollen och några år senare blev Thomas Jensen även delägare i företaget. 

– Kiviks Musteri är en av kommunens största industrier och ett gott exempel på hur stor betydelse ett företag har för att skapa tillväxt och sysselsättning på en lokal marknad. Det är just det som vi vill uppmärksamma med vårt pris, säger Marianne Sandén Ljungberg, vd för Mazars i Sverige. Familjen Åkesson har utvecklat både sina produkter och sin verksamhet. De driver restaurang, café och en musteributik och här finns även muséet Äpplets hus. Kiviks Musteri har därmed blivit ett populärt besöksmål för både svenska och utländska besökare. 

– Det är få industrier som samtidigt är ett besöksmål. Vi har köpt en stor äppelodling utanför Lund, där vi också har ett café, så nu har vi ytterligare ett besöksmål i Öresundsregionen, säger Thomas Jensen.

Kiviks Musteri fick Mazars Företagspris 2018. Uno Levinsson, styrelseordförande Kiviks Musteri och Kristina Levinsson, fjärde generationens ägare till Kiviks Musteri tog emot priset vid en ceremoni på Mazars kontor i Simrishamn.Foto: Peter Carlsson 

Kristina Levinsson, fjärde generationens ägare till Kiviks Musteri tog emot Mazars Företagspris för 2018 vid en ceremoni på Mazars kontor i Simrishamn. Här flankerad av Marianne Sandén Ljungberg, vd Mazars Sverige och Uno Levinsson, styrelseordförande för Kiviks Musteri.Foto: Peter Carlsson 

För ytterligare information kontakta:
Marianne Sandén Ljungberg, vd Mazars i Sverige
046-32 74 21, 070-514 55 99, marianne.sandén.ljungberg@mazars.se

Thomas Jensen, vd Kiviks Musteri
0414-719 01, 070-537 19 01, thomas.jensen@kiviksmusteri.se 

Om Mazars

Mazars i Sverige har cirka 300 medarbetare och 15 kontor varav 12 är belägna i Skåne och övriga i Stockholm/Mälardalen och Göteborg. Internationellt finns vi i 86 länder och har 20 000 medarbetare. Vi erbjuder tjänster inom revision, skatt, redovisning, rådgivning, finansiell rapportering/IFRS och Corporate Finance. www.mazars.se 

Om Kiviks Musteri

Kiviks Musteri förädlar frukt och bär och bedriver verksamhet inom sina tre affärsområden; Kiviks Musteri, Åkesson Vin och legotillverkning för andras varumärken. Kiviks Musteri ingår i koncernen Kivik Holding och har 200 anställda och finns i Kivik och Öresundsregionen. 

Fakta Mazars Företagspris

Mazars företagspris uppmärksammar de uthålliga företagen, de som har funnits länge på marknaden och som klarat av både konjunkturnedgångar och förändringar i omvärlden. Mazars vill uppmärksamma och synliggöra dessa företag och dess ägare som med stort engagemang och långsiktigt tänkande driver företaget och skapar tillväxt och framgång. 

Kriterier för Mazars företagspris

Företaget ska ha funnits i minst tio år.Företagets omsättning de senaste fem åren har varit minst 10 Mkr om året.Företaget har under de senaste fem åren haft i genomsnitt minst tio anställda.Företaget har visat god lönsamhet och sund finansiering.Företaget ska också uppvisa att de har förmågan att förändra och förnya sin verksamhet utifrån förändringar i omvärlden. Det innebär till exempel produktutveckling, nya marknader och produktionsprocesser.

Det är femte gången som Mazars delar ut sitt årliga företagspris
Parajett 2013
Erik Lallerstedt 2014
Sandberg Development 2015
Byggmästar’n i Skåne 2016
Kiviks Musteri 2018