Närvaron viktig genom krisen trots distansering

Marianne Sandén Ljungberg, VD Mazars i Sverige: ”Närvaron, den täta kontakten och informationen är så viktig och betydelsefull – det är såhär jag vill jobba framåt.”

I en värld där Corona-pandemin rasar, där prövningarna är stora och utmaningarna många ställs höga krav på ledare och chefer. Hur agerar man som företagsledare genom en kris? Vilka åtgärder ska man prioritera och vilka egenskaper blir viktiga att lyfta fram?  Vi ställde några frågor till vår egen VD Marianne Sandén Ljungberg.

Vilka åtgärder har vidtagits internt på Mazars sedan Coronavirusets utbrott?

– Vi bildade omedelbart en krisledningsgrupp bestående av bland annat hela vår Ledningsgrupp, berättar Marianne. Sedan fredagen den 13:de mars har vi haft täta möten. De första veckorna höll vi möten dagligen för att diskutera det aktuella läget, vilka åtgärder vi behövde vidta och vilken information som behövde gå ut. Vi har även sedan i mars veckovis hållit avstämningsmöten med samtliga kontorschefer för att informera och diskutera det senaste.

Det första vi i krisledningsgruppen satte igång att jobba med var tydliga riktlinjer. Vilket förhållningssätt, vilka rekommendationer och restriktioner vi inom byrån skulle ha i den rådande situationen, utifrån de allmänna riktlinjerna. Det har inte bara tagits fram en ofantlig mängd information under veckorna som gått – det har också varit en utmaning att besluta om ett gemensamt förhållningssätt för samtliga kontor, då vi har kontor i såväl Stockholm, Göteborg och Skåne.

Hur har Mazars agerat gentemot kunderna?

– Vårt praktiska arbete gentemot våra kunder har flutit på bra, mycket tack vare digitala lösningar. Däremot saknar vi såklart att vara ute och träffa våra kunder. Det finns ett stort mervärde i att vara på plats som inte kan ersättas av någon digital plattform. Det är på plats hos kunden vi skapar viktiga relationer och samtidigt får möjlighet att lära oss otroligt mycket om verksamheten.

När det gäller information bevakar vi de senaste uppdateringarna och producerar löpande artiklar, nyhetsbrev, information och korta filmer om aktuella frågor man som företagare kan ha nytta av genom krisen. Vi ställde tidigt in våra planerade seminarier med tanke på smittspridningen, men påbörjade i samma stund som beslutet togs att planera för hur vi skulle kunna erbjuda våra kunder att ta del av informationen trots restriktionerna. Nu har vi bjudit in till några webbinarier, live-streamade föreläsningar, som vi dessutom anordnar i egen regi. Det känns som ett stort digitalt kliv för oss.

Hur har det fungerat att ställa om arbetet till en mer digital vardag?

– Det har funkar bra för de allra flesta inom byrån. De tekniska förutsättningarna hade vi redan och tack vare det kunde vi ställa om snabbt. Jag är inte förvånad att det fungerar så bra – både våra revisorer och redovisningskonsulter är vana vid ett flexibelt, och till stor del digitalt, arbetssätt. Förhållningssättet till flexibilitet underlättar såklart när det handlar om att anamma ett nytt arbetssätt snabbt. Men det handlar också om att våra medarbetare tog, och fortsätter att ta sitt ansvar – för sitt arbete, våra kunder och för byrån.

Vilka egenskaper har varit viktiga för dig som VD och företagsledare att lyfta fram?

– Jag är en lösningsorienterad person, en ”doer” och jag kände tidigt att jag måste ta min roll som spindeln i nätet, finnas där genom denna svåra situation och vara en närvarande ledare. Utöver våra täta möten med krisledningsgrupp och kontorschefer har jag skrivit en VD-blogg som varje vecka publicerats på vårt intranät. Vi har också vid flera tillfällen bjudit in samtliga medarbetare till ett gemensamt Skype-möte där jag gått igenom den senaste informationen, men också försökt ge uppskattning och uppmuntran. Jag upplever att dessa möten varit väldigt uppskattade av medarbetarna. Det är en insikt jag tar med mig. Att närvaron, den täta kontakten och informationen är så viktig och betydelsefull – det är såhär jag vill jobba framåt.

I mitten av maj kom resultatet av SKI-mätningen (Svenskt Kvalitets Index), som visar att revisionsbranschen trots Corona-pandemin, har ett stort förtroende från sina kunder.

– Resultatet visar att arbetet flutit på bra även under en svår period, men pekar också på att branschen varit duktig på att ställa om och anpassa arbetet efter rådande situation. Det tycker jag vi alla ska vara stolta över.

Hur tror du att det kommer se ut när Corona är över?

– Jag har reflekterat över att människor börjat göra saker såsom man gjorde förr. Man spenderar mer tid ute i naturen, barnfamiljer ger sig ut med ryggsäck, termos och mackor. Det känns som att många har ”hittat ut”, det tycker jag roligt att se och det skulle vara fantastiskt om det kan stanna kvar. En ro i att njuta av naturen, att vara hemmavid och kanske dra ner på tempot några växlar emellanåt. Det tror jag vi alla skulle må bra av.

Fotograf: Nicklas Rudfell.

 

Tillbaka till innehåll.