Året i korthet 2015-09-01 – 2016-08-31

Räkenskapsåret 2015/2016 kan kort sammanfattas med en ökad omsättning och ett ökat resultat vilket var de mål som både styrelse och ledning hade satt upp. För kommande år ser vi fortsatt tillväxt med bibehållen lönsamhet, en tillväxt som ska ske både organiskt och via förvärv.

Året i korthet 2015-09-01 – 2016-08-31 

(Bläddringsbar PDF)