MAZARS Newsletter

Läs vårt digitala nyhetsbrev, där vi tar upp frågeställningar som du har nytta av i din dagliga verksamhet som företagare.

Trevlig läsning!

 

Rätt skatt i rätt land

Från och med i höst får Skatteverket bättre koll på var tillgångarna finns. Syftet är att avkastningsskatten ska betalas i rätt land.

Inte skattefritt i skatteparadis

Enligt Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) kan ett bolag i ett skatteparadis inte jämställas med ett svenskt aktiebolag och skattefri utdelning kan därför inte lämnas.

Nytt om rutavdrag vid flytt

Enligt ett nytt ställningstagande från Skatteverket ska arbetskostnaden i samband med rutavdrag för flyttjänster anses uppgå till utbetald lön per timme uppräknad med 250 procent plus moms.

Share